Korisnički alati

Site alati


hr:brix:print
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:print [23/03/2019 09:32]
Zoran Spoja stvoreno
hr:brix:print [23/03/2019 09:34] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 6: Redak 6:
  
 |  {{:hr:brix:printer.png?direct&20|}}   | Na pisač  | |  {{:hr:brix:printer.png?direct&20|}}   | Na pisač  |
-|  {{:hr:brix:email.png?direct&20|}}     | Slanje e-mail porukom kao privitak  |+|  {{:hr:brix:email.png?direct&20|}}     | Slanje e-mail porukom kao privitak ([[hr:brix:email|detaljniji opis]]) |
 |  {{:hr:brix:download.png?direct&20|}}  | Preuzimanje  | |  {{:hr:brix:download.png?direct&20|}}  | Preuzimanje  |
 |  {{:hr:brix:view.png?direct&20|}}      | Pregled na ekran  | |  {{:hr:brix:view.png?direct&20|}}      | Pregled na ekran  |


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/print.txt · Zadnja izmjena: 23/03/2019 09:34 od Zoran Spoja