Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:price_lists [01/08/2019 14:14]
Zoran Spoja
hr:brix:price_lists [24/10/2019 13:05] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 3: Redak 3:
 ====== Cjenici ====== ====== Cjenici ======
  
-Mogučnosti ​aplikacije cjenici+Mogučnosti ​cjenika
-  * Više različitih cjenika+  * Više različitih cjenika.
   * Upis cijene koje će vrijediti od nekog datuma čime se omogućuje priprema cijena koja će vrijediti od nekog datum u budućnosti. Računi će uvijek uzeti cijenu koja vrijedi na datum izdavanja računa.   * Upis cijene koje će vrijediti od nekog datuma čime se omogućuje priprema cijena koja će vrijediti od nekog datum u budućnosti. Računi će uvijek uzeti cijenu koja vrijedi na datum izdavanja računa.
 +  * Mogućnost definiranja cjenika za svaku valutu 
 +  * Mogućnost "​odblokiranja"​ cijena, tj dozvolu promjene cijene u trenutku izrade računa tako da se pored cijene označi okvir "​DP"​.
  
 Napomene: Napomene:
   * Ako je cijena u cjeniku nula onda se stavka briše iz cjenika i u računima je uvijek dozvoljen upis cijene.   * Ako je cijena u cjeniku nula onda se stavka briše iz cjenika i u računima je uvijek dozvoljen upis cijene.
 +  * Dozvola promjene cijene se zadaje za svaku valutu zasebno.
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.