Korisnički alati

Site alati


hr:brix:price_lists

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:price_lists [24/10/2019 13:05]
Zoran Spoja
hr:brix:price_lists [07/03/2020 11:22] (trenutno)
Zoran Spoja [Cjenici]
Redak 3: Redak 3:
 ====== Cjenici ====== ====== Cjenici ======
  
-Mogučnosti cjenika:+Mogućnosti:
   * Više različitih cjenika.   * Više različitih cjenika.
-  * Upis cijene koje će vrijediti od nekog datuma čime se omogućuje priprema cijena koja će vrijediti od nekog datum u budućnosti. Računi će uvijek uzeti cijenu koja vrijedi na datum izdavanja računa. +  * Upis cijene koje će vrijediti od nekog datuma čime se omogućuje priprema cijena koja će vrijediti od nekog datum u budućnosti. Računi i ponude uvijek uzimaju cijenu koja vrijedi na datum izdavanja računa ili ponude
-  * Mogućnost definiranja cjenika za svaku valutu +  * Mogućnost definiranja cjenika za pojedinačne valute. 
-  * Mogućnost "odblokiranja" cijena, tj dozvolu promjene cijene u trenutku izrade računa tako da se pored cijene označi okvir "DP".+  * Mogućnost "deblokiranjafiksnih cijena, tj dozvolu promjene cijene u trenutku izrade računa. 
  
-Napomene+Značenje pojedinih podataka u cjeniku
-  * Ako je cijena u cjeniku nula onda se stavka briše iz cjenika i u računima je uvijek dozvoljen upis cijene. +  * **//PDV uključen//** - Upisane cijene uključuju PDV 
-  Dozvola promjene cijene se zadaje za svaku valutu zasebno.+  * **//Valuta//** - Valuta upisanih cijena u cjeniku 
 +  * **//Upis novih cijena koje vrijede od datuma//** - Kod upisa novih cijena potrebno je ovdje upisati datum od kada nove cijene vrijede. Ukoliko se želi ispraviti neka ranije upisana cijena, treba upisati datum kada je ta ranija cijena vrijedila. 
 +  * **//UC//** - Ukoliko je označen, u fakturama i ponudama tom artiklu je omogućena promjena cijene, tj. upis druge cijene u odnosu na onu koja je zadana cjenikom. 
 + 
 +**Napomene:** 
 +  - Ako je cijena u cjeniku nula onda se stavka briše iz cjenika i u računima je uvijek dozvoljen upis cijene. 
 +  Dozvola promjene cijene se zadaje **za svaku valutu zasebno**. 
 + 
 +===== Određivanje cijene ===== 
 + 
 +Cijena u fakturama i sl. se programski određuje po sljedećoj hijerahiji (koristi se prva "pronađena" cijena): 
 +  - Izravno upisana cijena (npr. u stavci fakture) 
 +  - Cijena iz cjenika [[hr:brix:partners:uvjeti|zadanog u partneru]] 
 +  - Cijena iz cjenika [[hr:brix:departments:osnovno|zadanog u odjelu]] 
 +  - Cijena iz cjenika [[hr:brix:companies:osnovno|zadanog u tvrtci]]
  
hr/brix/price_lists.1571915130.txt.gz · Zadnja izmjena: 24/10/2019 13:05 od Zoran Spoja