Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:payments [20/11/2018 21:25]
Zoran Spoja stvoreno
hr:brix:payments [13/03/2019 07:37] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 1: Redak 1:
-[[hr:​brix:​]] | [[hr:​brix:​invoices]] | [[hr:​brix:​servis]] | [[hr:​brix:​autoservis]]  +[[hr:​brix:​]] ​**|** [[hr:​brix:​invoices]] ​**|** [[hr:​brix:​servis]] ​**|** [[hr:​brix:​autoservis]] ​**|** [[hr:​brix:​Političke stranke]] **|** [[hr:​brix:​Udruge]]\\ 
-====== ​Plaćanja (blagajna) ​======+Izbornik //>​Dnevno//​ 
 +====== ​Blagajna ​======
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.