Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partners
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Početna
Izbornik > Osnovni podaci

Partneri

Sve fizičke i pravne osobe s kojom tvrtka posluje ili surađuje se upisuju ovdje.
Kupci, dobavljači, članovi udruge ili političkih stranaka, građani, banke itd. su svi partneri tvrtke.

Za potrebe raznih automatskih obrada, svakog partnera svrstamo po sljedećim vrstama:

 • Banka
 • Fizička osoba - građani, zaposlenici, članovi udruga i političkih stranaka. Osobni podaci i informacije kojima je moguće identificirati osobu posdliježu pravilima GDPR. Modul Brix-a GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) namjenjen je vođenju potrebnih evidencija vezanih za GDPR propise.
 • Kartična kuća - tvrtke koje izdaju POS aparate za kartičnu naplatu debitnim i kreditnim karticama.
 • Pravna osoba - tvrtke, obrti, udruge, političke stranke…
 • Prolazni partner - koristi se u situacijama kao npr za izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima kao naziv, adresa i sl.

Partneri mogu imati odjele. Npr. partner “HEP Operator Distribucijskog Sustava doo” ima odjele “Elektra Zagreb”, “Elektroprimorje Rijeka” itd. Ne preporučuje se otvarati zasebne partnere za odjele ili organizacijske jedinice koji su sastavni dio neke tvrtke u cijelini i koji svi imaju isti OIB.

Upis partnera

Brix u “pozadini” ima središnju evidenciju sa osnovnim podacima o velikom broju pravnih osoba koji olakašava upis novih partnera.

Kod upisa novog partnera treba prvo provjeriti da li postoje podaci te pravne osobe u središnjoj evidenciji.
To se radi tako da se u polju {Pronađi osobu} upiše dio naziva ili OIB-a traženog partnera. Ukoliko postoji, dovoljno je odabrati tu osobu i potom tipkom spremiti partnera.

Ukoliko polje {Pronađi osobu} ne donese traženu pravnu osobu potrebno je upisati sve podatke novog partnera na sljedeći način:

 1. Obavezno i prvo treba označiti vrstu partnera (Banka, Fizička, Kartična kuća, Pravna ili Prolazni).
 2. Potom treba odabrati {Državu}, upisati preostale podatke i tipkom spremiti podatke o partneru.

Brix nema sredipnju evidenciju fizičkih osoba, te svaka tvrtka upisuje i vodi vlastitu evidenciju o fizičkim osobama.

Pravila kod upisa partnera

Zbog činjenice da svih korisnici Brix-a zajednički koriste osnovne podatke pravnih osoba iz središnje evidencije pravnih osoba, treba se držati sljedećih pravila.

 • Kod upisa adrese, kućni broj treba biti u za to predviđenom zasebnom polju.
 • DOO, JDOO i sl. se pravilno upisuje malim slovima razdvojeni točkama: “d.o.o.”, “j.d.o.o.”, “d.d.”…
 • Naziv i Dodatak nazivu partnera treba:
  • Upisati početnim velikim slovom i ostalo malim slovima. Npr. umjesto ELEKTROKOVINA DOO treba upisati Elektrokovina d.o.o.. Iznimke su nazivi tvrtke to izisikuje kao npr. STK d.o.o., A.B. obrt za trgovinu
  • Kad partner ima neki tipski dio u nazivu, tipski dio treba upisati u polje “Dodatak nazivu”. Npr. “ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. PETAR PETROV” se upisuje tako da se u naziv upisuje “dr. Petar Petrov” a u dodatku naziva “Ordinacija dentalne medicine”. Razlog tomu je nedostatak prostora za duge nazive partnera u raznim ispisima. Npr. u fakturi takav dugi naziv partnera izlazi iz raspoloživog prostora u “prozorčiću” na kuverti pa će se vidjeti samo “ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE” čime se otvara prostor za neisporuku pošte.
  • Izbjegavati upotrebu navodnika u nazivima. Npr. Autopraonica “EKSPRES” treba upisati kao Autopraonica Ekspres
  • Ne upisati naziv mjesta osim ukoliko je tvrtka tako i registrirana.
  • Ne upisati prošireni naziv tvrke. Npr. “TEKSTIL” D.O.O. za proizvodnju tekstila i trgovinu, uvoz i izvoz se upisuje samo kao Tekstil d.o.o..
 • Kod obrtnika:
  • U Naziv treba upisati naziv obrta. Npr. Kobasa obrt za obradu mesa poštujući gornje pravilo o upisu “malim” slovima.
  • U Dodatak nazivu treba upisati “vl.” te ime i prezime vlasnika. Npr. vl. Petar Petrović
 • Kod fizičkih osoba:
  • Prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. ime “Ivan” i prezime “Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.” ili ime “don Ante” i prezime “Anić

Šifra partnera

Polje za podatak Šifra se prikazuje ukoliko je tako zadano u postavkama tvrtke.
Šifra se koristi primarno radi olakšanog upisa kupca kod izdavanja računa na fiskalnim vagama.
Šifra može imati najviše 6 znakova (preporuka je da budu isključivo slova). Šifra kupca ne smije biti “OTP” ili “IZD” jer ti nazivi imaju posebno značenje na fiskalnoj vagi.
Fiskalna vaga prepoznaje ovu šifru prilikom unosa za izdavanje R1/R2 računa.
Ukoliko koristite fiskalnu vagu, preporučujemo korištenje kratkih slovčanih šifri. Npr za partnera s nazivom “MICRO PROCESS” šifra može biti “MP”.

Ako je primatelj e-Računa obveznik javne nabave i ima više poslovnih jedinica, moraju u obrascu Partneri imat upisan podatak Fina Id.
Fina Id se upisuje samo za poslovne jedinice partnera a može se saznati ovdje ili ovdje.
Bitno je upisati šifru poslovne jedinice, nikako ne ID:

Partnerima (pravne osobe) koji su obveznici javne nabave treba upisati i podatak Primatelji eRačuna (popis jedne ili više email adresa na koje se dostavljaju e-Računi).

Ukoliko treba upisati više odjela nekih pravnih osoba, u MICRO PROCESS treba poslati tablicu (Libreoffice, Excel…) sa sljedećim stupcima: OIB, Naziv nadređene osoba, Naziv odjela, Fina ID odjela.

20/09/2019 15:37 · Zoran Spoja

Podaci o parterima su raspoređenji u sljedećim karticama:Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/partners.1597329500.txt.gz · Zadnja izmjena: 13/08/2020 16:38 od Zoran Spoja