Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:partners [02/04/2020 12:35]
Zoran Spoja [Upis partnera]
hr:brix:partners [02/04/2020 12:44] (trenutno)
Zoran Spoja [Pravila kod upisa partnera]
Redak 33: Redak 33:
   * Kod upisa adrese, kućni broj treba biti u za to predviđenom zasebnom polju.   * Kod upisa adrese, kućni broj treba biti u za to predviđenom zasebnom polju.
   * //DOO//, //JDOO// i sl. se pravilno upisuje malim slovima "d.o.o.", "j.d.o.o.", "d.d."...   * //DOO//, //JDOO// i sl. se pravilno upisuje malim slovima "d.o.o.", "j.d.o.o.", "d.d."...
-  * //Naziv// i //Dodatak nazivu// partnera, osim gdje je to izričito naglašeno kao naziv tvrtke, treba upisati početnim velikim slovom i ostalo malim slovima. Npr. umjesto //ELEKTROKOVINA DOO// treba upisati //Elektrokovina d.o.o.//. +  * //Naziv// i //Dodatak nazivu// partnera treba
-  * Izbjegavati upotrebu navodnika u nazivima. Npr. //Autopraonica "EKSPRES"// treba upisati kao //Autopraonica Ekspres// +    * Upisati početnim velikim slovom i ostalo malim slovima. Npr. umjesto //ELEKTROKOVINA DOO// treba upisati //Elektrokovina d.o.o.//Iznimke su nazivi tvrtke to izisikuje kao npr. //STK d.o.o.//, //A.B. obrt za trgovinu// 
-  U nazivima partnera se ne upisuje naziv mjesta osim ukoliko je tvrtka tako i registrirana.+    * Izbjegavati upotrebu navodnika u nazivima. Npr. //Autopraonica "EKSPRES"// treba upisati kao //Autopraonica Ekspres// 
 +    Ne upisati naziv mjesta osim ukoliko je tvrtka tako i registrirana
 +    * Ne upisati prošireni naziv tvrke. Npr. //"TEKSTIL" D.O.O. za proizvodnju tekstila i trgovinu, uvoz i izvoz// se upisuje samo kao //Tekstil d.o.o.//.
   * Kod obrtnika:   * Kod obrtnika:
-    * U //Naziv// treba upisati naziv obrta. Npr. //Kobasaobrt za obradu mesa// poštujući gornje pravilo o upisu "malim" slovima.+    * U //Naziv// treba upisati naziv obrta. Npr. //Kobasa obrt za obradu mesa// poštujući gornje pravilo o upisu "malim" slovima.
     * U //Dodatak nazivu// treba upisati "vl." te ime i prezime vlasnika. Npr. //vl. Petar Petrović//     * U //Dodatak nazivu// treba upisati "vl." te ime i prezime vlasnika. Npr. //vl. Petar Petrović//
   * Kod fizičkih osoba:   * Kod fizičkih osoba:


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.