Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partners
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:partners [16/01/2020 13:11]
Zoran Spoja [~UVJETI~]
hr:brix:partners [13/08/2020 16:38] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 3: Redak 3:
 ====== Partneri ====== ====== Partneri ======
  
-Sve fizičke i pravne osobe s kojom tvrtka posluje ili surađuje se upisuju u programu //[Partneri]//. Kupci, dobavljači, članovi udruge ili političkih stranaka, građani, banke itd. su svi partneri tvrtke.+Sve fizičke i pravne osobe s kojom tvrtka posluje ili surađuje se upisuju ovdje.\\ 
 +Kupci, dobavljači, članovi udruge ili političkih stranaka, građani, banke itd. su svi partneri tvrtke.
  
 Za potrebe raznih automatskih obrada, svakog partnera svrstamo po sljedećim vrstama: Za potrebe raznih automatskih obrada, svakog partnera svrstamo po sljedećim vrstama:
-  * Banka +  * //**Banka**// 
-  * Fizička osoba - građani, zaposlenici, članovi udruga i političkih stranaka. Osobni podaci i informacije kojima je moguće identificirati osobu posdliježu pravilima GDPR. Modul Brix-a [[hr:brix:gdpr]] namjenjen je vođenju potrebnih evidencija vezanih za GDPR propise. +  * //**Fizička osoba**// - građani, zaposlenici, članovi udruga i političkih stranaka. Osobni podaci i informacije kojima je moguće identificirati osobu posdliježu pravilima GDPR. Modul Brix-a [[hr:brix:gdpr]] namjenjen je vođenju potrebnih evidencija vezanih za GDPR propise. 
-  * Kartična kuća - tvrtke koje izdaju POS aparate za kartičnu naplatu debitnim i kreditnim karticama. +  * //**Kartična kuća**// - tvrtke koje izdaju POS aparate za kartičnu naplatu debitnim i kreditnim karticama. 
-  * Pravna osoba - tvrtke, obrti, udruge, političke stranke... +  * //**Pravna osoba**// - tvrtke, obrti, udruge, političke stranke... 
-  * Virtualni partner - koristi se u situacijama kao npr za izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima kao naziv, adresa i sl.+  * //**Prolazni partner**// - koristi se u situacijama kao npr za izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima kao naziv, adresa i sl.
  
-Partneri mogu imati odjele. Npr. partner "//HEP Operator Distribucijskog Sustava doo//" ima odjele "//Elektra Zagreb//", "//Elektroprimorje Rijeka//" itd. Nije potrebno i ne preporučuje se otvarati zasebne partnere za odjele ili organizacijske jedinice koji su sastavni dio neke tvrtke u cijelini koji svi imaju isti OIB tvrtke. +Partneri mogu imati odjele. Npr. partner "//HEP Operator Distribucijskog Sustava doo//" ima odjele "//Elektra Zagreb//", "//Elektroprimorje Rijeka//" itd. Ne preporučuje se otvarati zasebne partnere za odjele ili organizacijske jedinice koji su sastavni dio neke tvrtke u cijelini koji svi imaju isti OIB.
- +
-Sve vrste partnera osim građana se upisuju u središnju bazu [[hr:brix:entities]] čiji su opći i javni podaci((naziv, adresa, djelatnosti, OIB...)) dostupni svim korisnicima poslovnog sustava [[hr:brix:start]]. +
-U programu //[Partneri]// svaka tvrtka upisuje i održava "svoje" podatke kao što su šifra, oznake, opaske, kontakt osobe, uvjeti poslovanje i sl. Ti podaci nisu vidljivi ni dostupni ostalim tvrtkama koje koriste sustav [[hr:brix:start]].+
  
 ===== Upis partnera ===== ===== Upis partnera =====
-Postupak upisa novog partnera je sljedeća: 
-  - Obavezno i prvo treba označiti vrstu partnera (Banka, Fizička osoba, Kartična kuća, Pravna osoba, Virtualni partner), 
-  - U //{Naziv osobe}// upisati djelomični naziv pravne osobe ili dio imena i/ili prezimena fizičke osobe, odabrati osobu iz prikazane liste, upisati preostale podatke o osobi i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke. 
-  - Ukoliko partner **ne postoji** u listi, ikonom {{:hr:brix:plus.png?direct&20|}} otvoriti obrazac i upisati podatke nove osobe, 
-    - Obavezno i prvo treba označiti vrstu osobe (Banka, Fizička osoba, Kartična kuća, Pravna osoba, Virtualni partner), 
-    - Upisati osnovne podatke o osobi, spremiti podatke te u novo prikazanim karticama upisati preostale podatke o osobi. 
-    - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o osobi 
-    - Tipkom <Escape> ili ikonom {{:hr:brix:close-circle.png?30&direct}} vratiti se u obrazac //(Partneri)//, upisati preostale podatke o partneru i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti upisane podatke. 
-  - U novo prikazanim karticama upisati preostale podatke o partneru, 
-  - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru. 
  
-**Napomena**: Kod fizičkih osoba prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. "//Ivan//"//Ivanić, stručspec. ing. tech. inf.//" ili "//don Ante//" "//Anić//" +Brix u "pozadiniima središnju evidenciju sa osnovnim podacima o velikom broju pravnih osoba koji olakašava upis novih partnera.
  
 +Kod upisa novog partnera treba prvo provjeriti da li postoje podaci te pravne osobe u središnjoj evidenciji.\\
 +To se radi tako da se u polju //{Pronađi osobu}// upiše dio naziva ili OIB-a traženog partnera. Ukoliko postoji, dovoljno je odabrati tu osobu i potom tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti partnera.
  
-==== Šifra partnera ==== +Ukoliko polje //{Pronađi osobu}// ne donese traženu pravnu osobu potrebno je upisati sve podatke novog partnera na sljedeći način:
-Polje za podatak Šifra se prikazuje ukoliko je tako zadano u postavkama tvrtke.+
  
-Šifra se koristi primarno radi olakšanog upisa kupca kod izdavanja računa na fiskalnim vagama. +  - Obavezno i prvo treba označiti vrstu partnera (//Banka, Fizička, Kartična kuća, Pravna// ili //Prolazni//)
-Šifra može imati najviše 6 znakova (preporuka je da budu isključivo slova). Šifra kupca ne smije biti "OTP" ili "IZD" jer ti nazivi imaju posebno značenje na fiskalnoj vagi. +  - Potom treba odabrati //{Državu}//upisati preostale podatke i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru.
-Fiskalna vaga prepoznaje ovu šifru prilikom unosa za izdavanje R1/R2 računa+
-Ukoliko koristite fiskalnu vagupreporučujemo korištenje kratkih slovčanih šifriNpr za partnera s nazivom “MICRO PROCESS” šifra može biti “MP”.+
  
-{{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}}+Brix nema sredipnju evidenciju fizičkih osoba, te svaka tvrtka upisuje i vodi vlastitu evidenciju o fizičkim osobama.
  
-===== ~OSNOVNI PODACI~ ===== +==== Pravila kod upisa partnera ====
-  * **//Fina Id//** - Id poslovne jedinice koje je partner registrirao kod Fine ukoliko e-Račune prima puteme Fininog servisa. //Fina Id// se upisuje **samo za poslovne jedinice** partnera koji je obveznik javne nabave. //Fina Id// se može saznati [[https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/|ovdje]]. +
-  * **//Primatelji eRačuna//** - Popis jedne ili više email adresa na koje se dostavljaju e-Računi.+
  
-===== ~IBAN~ ===== +Zbog činjenice da svih korisnici Brix-a zajednički koriste osnovne podatke pravnih osoba iz središnje evidencije pravnih osoba, treba se držati sljedećih pravila. 
-U ovoj se kartici upisuju računi partnera u bankama+ 
-  * **//Banka//** - Odabir banke kojoj se nalazi računUkoliko se banka ne nalazi popisu, banku treba upisati kao partnera (vrsta Banka)   +  * Kod upisa adrese, kućni broj treba biti u za to predviđenom zasebnom polju. 
-  **//Naziv//** - Kratki naziv računa za internu upotrebu+  * //DOO//, //JDOO// i sl. se pravilno upisuje malim slovima razdvojeni točkama: "d.o.o.", "j.d.o.o.", "d.d."..
-  * **//IBAN//** - Puni IBAN broj banke sa oznakom države.+  * //Naziv// i //Dodatak nazivu// partnera treba: 
 +    Upisati početnim velikim slovom i ostalo malim slovima. Npr. umjesto //ELEKTROKOVINA DOO// treba upisati //Elektrokovina d.o.o.//. Iznimke su nazivi tvrtke to izisikuje kao npr. //STK d.o.o.//, //A.B. obrt za trgovinu// 
 +    Kad partner ima neki tipski dio nazivu, tipski dio treba upisati u polje "Dodatak nazivu". Npr. "ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. PETAR PETROV" se upisuje tako da se u naziv upisuje "drPetar Petrov" a u dodatku naziva "Ordinacija dentalne medicine". Razlog tomu je nedostatak prostora za duge nazive partnera u raznim ispisima. Npr. u fakturi takav dugi naziv partnera izlazi iz raspoloživog prostora u "prozorčiću" na kuverti pa će se vidjeti samo "ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE" čime se otvara prostor za neisporuku pošte. 
 +    * Izbjegavati upotrebu navodnika u nazivima. Npr. //Autopraonica "EKSPRES"// treba upisati kao //Autopraonica Ekspres// 
 +    Ne upisati naziv mjesta osim ukoliko je tvrtka tako i registrirana. 
 +    Ne upisati prošireni naziv tvrke. Npr. //"TEKSTIL" D.O.O. za proizvodnju tekstila i trgovinu, uvoz i izvoz// se upisuje samo kao //Tekstil d.o.o.//. 
 +  Kod obrtnika: 
 +    U //Naziv// treba upisati naziv obrta. Npr. //Kobasa obrt za obradu mesa// poštujući gornje pravilo o upisu "malim" slovima
 +    //Dodatak nazivu// treba upisati "vl." te ime i prezime vlasnika. Npr. //vl. Petar Petrović// 
 +  Kod fizičkih osoba: 
 +    Prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. ime "//Ivan//" i prezime "//Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.//" ili ime "//don Ante//" i prezime "//Anić//"  
 + 
 +==== Šifra partnera ==== 
 +Polje za podatak Šifra se prikazuje ukoliko je tako zadano u postavkama tvrtke.\\ 
 +Šifra se koristi primarno radi olakšanog upisa kupca kod izdavanja računa na fiskalnim vagama.\\ 
 +Šifra može imati najviše 6 znakova (preporuka je da budu isključivo slova)Šifra kupca ne smije biti "OTP" ili "IZD" jer ti nazivi imaju posebno značenje na fiskalnoj vagi.\\ 
 +Fiskalna vaga prepoznaje ovu šifru prilikom unosa za izdavanje R1/R2 računa.\\ 
 +Ukoliko koristite fiskalnu vagu, preporučujemo korištenje kratkih slovčanih šifri. Npr za partnera s nazivom “MICRO PROCESS” šifra može biti “MP”. 
 + 
 +{{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}}
  
-===== ~UVJETI~ ===== +Podaci o parterima su raspoređenji sljedećim karticama:
-Ukoliko tvrtka koristi modul [[hr:brix:invoices]] prikazat će se kartica ~UVJETI~ kojem se uz opće uvjete za partnera kao kupca mogu upisivati i podaci koji omogućuju periodičko automatsko izdavanje računa.+
  
-U okviru //Ponavljajuće fakture// se mogu upisati usluge na osnovi koje će Brix automatski izraditi račune prema tom partneru. Postupak je opisan [[hr:brix:partners:Ponavljajuće fakture|ovdje]].+  * [[hr:brix:partners:osnovno]] 
 +  * [[hr:brix:partners:odjeli]] 
 +  * [[hr:brix:partners:kontakti]] 
 +  * [[hr:brix:partners:iban]] 
 +  * [[hr:brix:partners:uvjeti]] 
 +  * [[hr:brix:partners:dms]]
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/partners.1579176709.txt.gz · Zadnja izmjena: 16/01/2020 13:11 od Zoran Spoja