Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partners
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Početna
Izbornik > Osnovni podaci

Partneri

Sve fizičke i pravne osobe s kojom tvrtka posluje ili surađuje se upisuju u programu [Partneri]. Kupci, dobavljači, članovi udruge ili političkih stranaka, građani, banke itd. su svi partneri tvrtke.

Za potrebe raznih automatskih obrada, svakog partnera svrstamo po sljedećim vrstama:

 • Banka
 • Fizička osoba - građani, zaposlenici, članovi udruga i političkih stranaka. Osobni podaci i informacije kojima je moguće identificirati osobu posdliježu pravilima GDPR. Modul Brix-a GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) namjenjen je vođenju potrebnih evidencija vezanih za GDPR propise.
 • Kartična kuća - tvrtke koje izdaju POS aparate za kartičnu naplatu debitnim i kreditnim karticama.
 • Pravna osoba - tvrtke, obrti, udruge, političke stranke…
 • Virtualni partner - koristi se u situacijama kao npr za izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima kao naziv, adresa i sl.

Partneri mogu imati odjele. Npr. partner “HEP Operator Distribucijskog Sustava doo” ima odjele “Elektra Zagreb”, “Elektroprimorje Rijeka” itd. Nije potrebno i ne preporučuje se otvarati zasebne partnere za odjele ili organizacijske jedinice koji su sastavni dio neke tvrtke u cijelini koji svi imaju isti OIB tvrtke.

Sve vrste partnera osim građana se upisuju u središnju bazu Pravne osobe čiji su opći i javni podaci1) dostupni svim korisnicima poslovnog sustava Brix. U programu [Partneri] svaka tvrtka upisuje i održava “svoje” podatke kao što su šifra, oznake, opaske, kontakt osobe, uvjeti poslovanje i sl. Ti podaci nisu vidljivi ni dostupni ostalim tvrtkama koje koriste sustav Brix.

Upis partnera

Postupak upisa novog partnera je sljedeća:

 1. Obavezno i prvo treba označiti vrstu partnera (Banka, Fizička osoba, Kartična kuća, Pravna osoba, Virtualni partner),
 2. U {Naziv osobe} upisati djelomični naziv pravne osobe ili dio imena i/ili prezimena fizičke osobe, odabrati osobu iz prikazane liste, upisati preostale podatke o osobi i tipkom spremiti podatke.
 3. Ukoliko partner ne postoji u listi, ikonom otvoriti obrazac i upisati podatke nove osobe,
  1. Obavezno i prvo treba označiti vrstu osobe (Banka, Fizička osoba, Kartična kuća, Pravna osoba, Virtualni partner),
  2. Upisati osnovne podatke o osobi, spremiti podatke te u novo prikazanim karticama upisati preostale podatke o osobi.
  3. Tipkom spremiti podatke o osobi
  4. Tipkom <Escape> ili ikonom vratiti se u obrazac (Partneri), upisati preostale podatke o partneru i tipkom spremiti upisane podatke.
 4. U novo prikazanim karticama upisati preostale podatke o partneru,
 5. Tipkom spremiti podatke o partneru.

Napomena: Kod fizičkih osoba prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. “Ivan” “Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.” ili “don Ante” “Anić

Šifra partnera

Polje za podatak Šifra se prikazuje ukoliko je tako zadano u postavkama tvrtke.

Šifra se koristi primarno radi olakšanog upisa kupca kod izdavanja računa na fiskalnim vagama. Šifra može imati najviše 6 znakova (preporuka je da budu isključivo slova). Šifra kupca ne smije biti “OTP” ili “IZD” jer ti nazivi imaju posebno značenje na fiskalnoj vagi. Fiskalna vaga prepoznaje ovu šifru prilikom unosa za izdavanje R1/R2 računa. Ukoliko koristite fiskalnu vagu, preporučujemo korištenje kratkih slovčanih šifri. Npr za partnera s nazivom “MICRO PROCESS” šifra može biti “MP”.

Partneri (pravne osobe) obveznici javne nabave

Ako je primatelj e-Računa obveznik javne nabave i ima više poslovnih jedinica, moraju u obrascu Partneri imat upisan podatak Fina Id.
Fina Id se upisuje samo za poslovne jedinice partnera a može se saznati ovdje ili ovdje.
Bitno je upisati šifru poslovne jedinice, nikako ne ID:

Partnerima (pravne osobe) koji su obveznici javne nabave treba upisati i podatak Primatelji eRačuna (popis jedne ili više email adresa na koje se dostavljaju e-Računi).

Ukoliko treba upisati više odjela nekih pravnih osoba, u MICRO PROCESS treba poslati tablicu (Libreoffice, Excel…) sa sljedećim stupcima: OIB, Naziv nadređene osoba, Naziv odjela, Fina ID odjela.

20/09/2019 15:37 · Zoran Spoja

~OSNOVNI PODACI~

 • Fina Id - Id poslovne jedinice koje je partner registrirao kod Fine ukoliko e-Račune prima puteme Fininog servisa. Fina Id se upisuje samo za poslovne jedinice partnera koji je obveznik javne nabave. Fina Id se može saznati ovdje.
 • Primatelji eRačuna - Popis jedne ili više email adresa na koje se dostavljaju e-Računi.

~IBAN~

U ovoj se kartici upisuju računi partnera u bankama.

 • Banka - Odabir banke u kojoj se nalazi račun. Ukoliko se banka ne nalazi popisu, banku treba upisati kao partnera (vrsta Banka)
 • Naziv - Kratki naziv računa za internu upotrebu.
 • IBAN - Puni IBAN broj banke sa oznakom države.

~UVJETI~

Ukoliko tvrtka koristi modul Fakture prikazat će se kartica ~UVJETI~ u kojem se uz opće uvjete za partnera kao kupca mogu upisivati i podaci koji omogućuju periodičko automatsko izdavanje računa.

U okviru Ponavljajuće fakture se mogu upisati usluge na osnovi koje će Brix automatski izraditi račune prema tom partneru. Postupak je opisan ovdje.

1)
naziv, adresa, djelatnosti, OIB…


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/partners.1579176709.txt.gz · Zadnja izmjena: 16/01/2020 13:11 od Zoran Spoja

Stranični alati