Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partners

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:partners [28/09/2019 11:59]
Zoran Spoja [Upis partnera]
hr:brix:partners [04/06/2020 19:46] (trenutno)
Zoran Spoja [Pravila kod upisa partnera]
Redak 29: Redak 29:
   - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru.   - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru.
  
-**Napomena**: Kod fizičkih osoba prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. "//Ivan//" "//Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.//" ili "//don Ante//" "//Anić//"  +==== Pravila kod upisa partnera ====
-==== Šifra partnera ====+
  
-Polje za podatak Šifra se prikazuje ukoliko je tako zadano u podešavanjima tvrtke.+  * Kod upisa adrese, kućni broj treba biti u za to predviđenom zasebnom polju. 
 +  * //DOO//, //JDOO// i sl. se pravilno upisuje malim slovima "d.o.o.", "j.d.o.o.", "d.d."... 
 +  * //Naziv// i //Dodatak nazivu// partnera treba: 
 +    * Upisati početnim velikim slovom i ostalo malim slovima. Npr. umjesto //ELEKTROKOVINA DOO// treba upisati //Elektrokovina d.o.o.//. Iznimke su nazivi tvrtke to izisikuje kao npr. //STK d.o.o.//, //A.B. obrt za trgovinu// 
 +    * Kad partner imaju neki tipski dio u nazivu, tipski dio treba upisati u polje "Dodatak nazivu". Npr. "ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. PETAR PETROV" se upisuje tako da se u naziv upisuje "dr. Petar Petrov" a u dodatku naziva "Ordinacija dentalne medicine". Razlog tomu je nedostatak prostora za duge nazive partnera u raznim ispisima. Npr. u fakturi takav dugi naziv partnera izlazi iz raspoloživog prostora u "prozorčiću" na kuverti pa će se vidjeti samo "ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE" čime se otvara prostor za neisporuku pošte. 
 +    * Izbjegavati upotrebu navodnika u nazivima. Npr. //Autopraonica "EKSPRES"// treba upisati kao //Autopraonica Ekspres// 
 +    * Ne upisati naziv mjesta osim ukoliko je tvrtka tako i registrirana. 
 +    * Ne upisati prošireni naziv tvrke. Npr. //"TEKSTIL" D.O.O. za proizvodnju tekstila i trgovinu, uvoz i izvoz// se upisuje samo kao //Tekstil d.o.o.//. 
 +  * Kod obrtnika: 
 +    * U //Naziv// treba upisati naziv obrta. Npr. //Kobasa obrt za obradu mesa// poštujući gornje pravilo o upisu "malim" slovima. 
 +    * U //Dodatak nazivu// treba upisati "vl." te ime i prezime vlasnika. Npr. //vl. Petar Petrović// 
 +  * Kod fizičkih osoba: 
 +    * Prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. ime "//Ivan//" i prezime "//Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.//" ili ime "//don Ante//" i prezime "//Anić//"  
 + 
 +==== Šifra partnera ==== 
 +Polje za podatak Šifra se prikazuje ukoliko je tako zadano u postavkama tvrtke.
  
 Šifra se koristi primarno radi olakšanog upisa kupca kod izdavanja računa na fiskalnim vagama. Šifra se koristi primarno radi olakšanog upisa kupca kod izdavanja računa na fiskalnim vagama.
Redak 41: Redak 55:
 {{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}} {{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}}
  
 +Podaci o parterima su raspoređenji u sljedećim karticama:
  
-===== ~UVJETI~ ===== +  * [[hr:brix:partners:osnovno]] 
-Ukoliko tvrtka koristi modul [[hr:brix:invoices]] prikazat će se kartica ~UVJETI~ u kojem se uz opće uvjete za partnera kao kupca mogu upisivati i podaci koji omogućuju periodičko automatsko izdavanje računa.+  [[hr:brix:partners:odjeli]] 
 +  * [[hr:brix:partners:kontakti]] 
 +  * [[hr:brix:partners:iban]] 
 +  * [[hr:brix:partners:uvjeti]] 
 +  * [[hr:brix:partners:dms]]
  
hr/brix/partners.1569664776.txt.gz · Zadnja izmjena: 28/09/2019 11:59 od Zoran Spoja