Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partners
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:brix:partners [19/01/2020 07:57]
Zoran Spoja
hr:brix:partners [25/09/2020 08:27]
Zoran Spoja [Šifra partnera]
Redak 3: Redak 3:
 ====== Partneri ====== ====== Partneri ======
  
-Sve fizičke i pravne osobe s kojom tvrtka posluje ili surađuje se upisuju u programu //[Partneri]//. Kupci, dobavljači, članovi udruge ili političkih stranaka, građani, banke itd. su svi partneri tvrtke.+Sve fizičke i pravne osobe s kojom tvrtka posluje ili surađuje se upisuju ovdje.\\ 
 +Kupci, dobavljači, članovi udruge ili političkih stranaka, građani, banke itd. su svi partneri tvrtke.
  
 Za potrebe raznih automatskih obrada, svakog partnera svrstamo po sljedećim vrstama: Za potrebe raznih automatskih obrada, svakog partnera svrstamo po sljedećim vrstama:
-  * Banka +  * //**Banka**// 
-  * Fizička osoba - građani, zaposlenici, članovi udruga i političkih stranaka. Osobni podaci i informacije kojima je moguće identificirati osobu posdliježu pravilima GDPR. Modul Brix-a [[hr:brix:gdpr]] namjenjen je vođenju potrebnih evidencija vezanih za GDPR propise. +  * //**Fizička osoba**// - građani, zaposlenici, članovi udruga i političkih stranaka. Osobni podaci i informacije kojima je moguće identificirati osobu posdliježu pravilima GDPR. Modul Brix-a [[hr:brix:gdpr]] namjenjen je vođenju potrebnih evidencija vezanih za GDPR propise. 
-  * Kartična kuća - tvrtke koje izdaju POS aparate za kartičnu naplatu debitnim i kreditnim karticama. +  * //**Kartična kuća**// - tvrtke koje izdaju POS aparate za kartičnu naplatu debitnim i kreditnim karticama. 
-  * Pravna osoba - tvrtke, obrti, udruge, političke stranke... +  * //**Pravna osoba**// - tvrtke, obrti, udruge, političke stranke... 
-  * Virtualni partner - koristi se u situacijama kao npr za izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima kao naziv, adresa i sl.+  * //**Prolazni partner**// - koristi se u situacijama kao npr za izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima kao naziv, adresa i sl.
  
-Partneri mogu imati odjele. Npr. partner "//HEP Operator Distribucijskog Sustava doo//" ima odjele "//Elektra Zagreb//", "//Elektroprimorje Rijeka//" itd. Nije potrebno i ne preporučuje se otvarati zasebne partnere za odjele ili organizacijske jedinice koji su sastavni dio neke tvrtke u cijelini koji svi imaju isti OIB tvrtke. +Partneri mogu imati odjele. Npr. partner "//HEP Operator Distribucijskog Sustava doo//" ima odjele "//Elektra Zagreb//", "//Elektroprimorje Rijeka//" itd. Ne preporučuje se otvarati zasebne partnere za odjele ili organizacijske jedinice koji su sastavni dio neke tvrtke u cijelini koji svi imaju isti OIB.
- +
-Sve vrste partnera osim građana se upisuju u središnju bazu [[hr:brix:entities]] čiji su opći i javni podaci((naziv, adresa, djelatnosti, OIB...)) dostupni svim korisnicima poslovnog sustava [[hr:brix:start]]. +
-U programu //[Partneri]// svaka tvrtka upisuje i održava "svoje" podatke kao što su šifra, oznake, opaske, kontakt osobe, uvjeti poslovanje i sl. Ti podaci nisu vidljivi ni dostupni ostalim tvrtkama koje koriste sustav [[hr:brix:start]].+
  
 ===== Upis partnera ===== ===== Upis partnera =====
-Postupak upisa novog partnera je sljedeća: 
-  - Obavezno i prvo treba označiti vrstu partnera (Banka, Fizička osoba, Kartična kuća, Pravna osoba, Virtualni partner), 
-  - U //{Naziv osobe}// upisati djelomični naziv pravne osobe ili dio imena i/ili prezimena fizičke osobe, odabrati osobu iz prikazane liste, upisati preostale podatke o osobi i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke. 
-  - Ukoliko partner **ne postoji** u listi, ikonom {{:hr:brix:plus.png?direct&20|}} otvoriti obrazac i upisati podatke nove osobe, 
-    - Obavezno i prvo treba označiti vrstu osobe (Banka, Fizička osoba, Kartična kuća, Pravna osoba, Virtualni partner), 
-    - Upisati osnovne podatke o osobi, spremiti podatke te u novo prikazanim karticama upisati preostale podatke o osobi. 
-    - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o osobi 
-    - Tipkom <Escape> ili ikonom {{:hr:brix:close-circle.png?30&direct}} vratiti se u obrazac //(Partneri)//, upisati preostale podatke o partneru i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti upisane podatke. 
-  - U novo prikazanim karticama upisati preostale podatke o partneru, 
-  - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru. 
  
-**Napomena**: Kod fizičkih osoba prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. "//Ivan//"//Ivanić, stručspec. ing. tech. inf.//" ili "//don Ante//" "//Anić//" +Brix u "pozadiniima središnju evidenciju sa osnovnim podacima o velikom broju pravnih osoba koji olakašava upis novih partnera.
  
-==== Šifra partnera ==== +Kod upisa novog partnera treba prvo provjeriti da li postoje podaci te pravne osobe u središnjoj evidenciji.\\ 
-Polje za podatak Šifra se prikazuje ukoliko je tako zadano postavkama tvrtke.+To se radi tako da se polju //{Pronađi osobu}// upiše dio naziva ili OIB-a traženog partnera. Ukoliko postoji, dovoljno je odabrati tu osobu i potom tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti partnera.
  
-Šifra se koristi primarno radi olakšanog upisa kupca kod izdavanja računa na fiskalnim vagama. +Ukoliko polje //{Pronađi osobu}// ne donese traženu pravnu osobu potrebno je upisati sve podatke novog partnera na sljedeći način: 
-Šifra može imati najviše 6 znakova (preporuka je da budu isključivo slova). Šifra kupca ne smije biti "OTP" ili "IZD" jer ti nazivi imaju posebno značenje na fiskalnoj vagi. + 
-Fiskalna vaga prepoznaje ovu šifru prilikom unosa za izdavanje R1/R2 računa.+  - Obavezno i prvo treba označiti vrstu partnera (//Banka, Fizička, Kartična kuća, Pravna// ili //Prolazni//). 
 +  - Potom treba odabrati //{Državu}//, upisati preostale podatke i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru. 
 + 
 +Brix nema sredipnju evidenciju fizičkih osoba, te svaka tvrtka upisuje i vodi vlastitu evidenciju o fizičkim osobama. 
 + 
 +==== Pravila kod upisa partnera ==== 
 + 
 +Zbog činjenice da svih korisnici Brix-a zajednički koriste osnovne podatke pravnih osoba iz središnje evidencije pravnih osoba, treba se držati sljedećih pravila. 
 + 
 +  * Kod upisa adrese, kućni broj treba biti u za to predviđenom zasebnom polju. 
 +  * //DOO//, //JDOO// i sl. se pravilno upisuje malim slovima razdvojeni točkama: "d.o.o.", "j.d.o.o.", "d.d."... 
 +  * //Naziv// i //Dodatak nazivu// partnera treba: 
 +    * Upisati početnim velikim slovom i ostalo malim slovima. Npr. umjesto //ELEKTROKOVINA DOO// treba upisati //Elektrokovina d.o.o.//. Iznimke su nazivi tvrtke to izisikuje kao npr. //STK d.o.o.//, //A.B. obrt za trgovinu// 
 +    * Kad partner ima neki tipski dio u nazivu, tipski dio treba upisati u polje "Dodatak nazivu". Npr. "ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. PETAR PETROV" se upisuje tako da se u naziv upisuje "dr. Petar Petrov" a u dodatku naziva "Ordinacija dentalne medicine". Razlog tomu je nedostatak prostora za duge nazive partnera u raznim ispisima. Npr. u fakturi takav dugi naziv partnera izlazi iz raspoloživog prostora u "prozorčiću" na kuverti pa će se vidjeti samo "ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE" čime se otvara prostor za neisporuku pošte. 
 +    * Izbjegavati upotrebu navodnika u nazivima. Npr. //Autopraonica "EKSPRES"// treba upisati kao //Autopraonica Ekspres// 
 +    * Ne upisati naziv mjesta osim ukoliko je tvrtka tako i registrirana. 
 +    * Ne upisati prošireni naziv tvrke. Npr. //"TEKSTIL" D.O.O. za proizvodnju tekstila i trgovinu, uvoz i izvoz// se upisuje samo kao //Tekstil d.o.o.//. 
 +  * Kod obrtnika: 
 +    * U //Naziv// treba upisati naziv obrta. Npr. //Kobasa obrt za obradu mesa// poštujući gornje pravilo o upisu "malim" slovima. 
 +    * U //Dodatak nazivu// treba upisati "vl." te ime i prezime vlasnika. Npr. //vl. Petar Petrović// 
 +  * Kod fizičkih osoba: 
 +    * Prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. ime "//Ivan//" i prezime "//Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.//" ili ime "//don Ante//" i prezime "//Anić//"  
 + 
 +==== Šifra partnera ==== 
 +Polje za podatak Šifra se prikazuje ukoliko je tako zadano u postavkama tvrtke.\\ 
 +Šifra se koristi primarno radi olakšanog upisa kupca kod izdavanja računa na fiskalnim vagama.\\ 
 +Šifra može imati najviše 6 znakova (preporuka je da budu isključivo slova). Šifra kupca ne smije biti "OTP" ili "IZD" jer ti nazivi imaju posebno značenje na fiskalnoj vagi.\\ 
 +Fiskalna vaga prepoznaje ovu šifru prilikom unosa za izdavanje R1/R2 računa.\\
 Ukoliko koristite fiskalnu vagu, preporučujemo korištenje kratkih slovčanih šifri. Npr za partnera s nazivom “MICRO PROCESS” šifra može biti “MP”. Ukoliko koristite fiskalnu vagu, preporučujemo korištenje kratkih slovčanih šifri. Npr za partnera s nazivom “MICRO PROCESS” šifra može biti “MP”.
  
 {{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}} {{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}}
  
-Podaci o parterima su raspoređenji u sljedećim karticama:+Podaci o parterima su raspoređeni u sljedećim karticama:
  
   * [[hr:brix:partners:osnovno]]   * [[hr:brix:partners:osnovno]]


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/partners.txt · Zadnja izmjena: 30/10/2020 18:32 od Zoran Spoja