Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partners

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:brix:partners [19/01/2020 07:57]
Zoran Spoja
hr:brix:partners [02/04/2020 12:35]
Zoran Spoja [Upis partnera]
Redak 29: Redak 29:
   - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru.   - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru.
  
-**Napomena**: Kod fizičkih osoba prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. "//Ivan//" "//Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.//" ili "//don Ante//" "//Anić//" +==== Pravila kod upisa partnera ==== 
 + 
 +  Kod upisa adrese, kućni broj treba biti u za to predviđenom zasebnom polju. 
 +  //DOO//, //JDOO// i sl. se pravilno upisuje malim slovima "d.o.o.", "j.d.o.o.", "d.d."... 
 +  //Naziv// i //Dodatak nazivu// partnera, osim gdje je to izričito naglašeno kao naziv tvrtke, treba upisati početnim velikim slovom i ostalo malim slovima. Npr. umjesto //ELEKTROKOVINA DOO// treba upisati //Elektrokovina d.o.o.//. 
 +  Izbjegavati upotrebu navodnika u nazivima. Npr. //Autopraonica "EKSPRES"// treba upisati kao //Autopraonica Ekspres// 
 +  * U nazivima partnera se ne upisuje naziv mjesta osim ukoliko je tvrtka tako i registrirana. 
 +  * Kod obrtnika: 
 +    * U //Naziv// treba upisati naziv obrta. Npr. //Kobasa, obrt za obradu mesa// poštujući gornje pravilo o upisu "malim" slovima. 
 +    * U //Dodatak nazivu// treba upisati "vl." te ime i prezime vlasnika. Npr. //vl. Petar Petrović// 
 +  * Kod fizičkih osoba
 +    * Prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. ime "//Ivan//" i prezime "//Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.//" ili ime "//don Ante//" i prezime "//Anić//" 
  
 ==== Šifra partnera ==== ==== Šifra partnera ====
hr/brix/partners.txt · Zadnja izmjena: 04/06/2020 19:46 od Zoran Spoja