Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partners
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:brix:partners [16/01/2020 13:11]
Zoran Spoja [~UVJETI~]
hr:brix:partners [13/08/2020 16:26]
Zoran Spoja [Upis partnera]
Redak 18: Redak 18:
  
 ===== Upis partnera ===== ===== Upis partnera =====
-Postupak upisa novog partnera je sljedeća: 
-  - Obavezno i prvo treba označiti vrstu partnera (Banka, Fizička osoba, Kartična kuća, Pravna osoba, Virtualni partner), 
-  - U //{Naziv osobe}// upisati djelomični naziv pravne osobe ili dio imena i/ili prezimena fizičke osobe, odabrati osobu iz prikazane liste, upisati preostale podatke o osobi i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke. 
-  - Ukoliko partner **ne postoji** u listi, ikonom {{:hr:brix:plus.png?direct&20|}} otvoriti obrazac i upisati podatke nove osobe, 
-    - Obavezno i prvo treba označiti vrstu osobe (Banka, Fizička osoba, Kartična kuća, Pravna osoba, Virtualni partner), 
-    - Upisati osnovne podatke o osobi, spremiti podatke te u novo prikazanim karticama upisati preostale podatke o osobi. 
-    - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o osobi 
-    - Tipkom <Escape> ili ikonom {{:hr:brix:close-circle.png?30&direct}} vratiti se u obrazac //(Partneri)//, upisati preostale podatke o partneru i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti upisane podatke. 
-  - U novo prikazanim karticama upisati preostale podatke o partneru, 
-  - Tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru. 
  
-**Napomena**: Kod fizičkih osoba prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobeNpr. "//Ivan//" "//Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.//" ili "//don Ante//" "//Anić//" +Brix ima središnju evidenciju sa podacima o velikom broju pravnih osoba što znatno olakašava upis novog partnera.
  
 +Kod upisa novog partnera treba prvo provjeriti da li postoje podaci te pravne osobe u središnjoj evidenciji na način da se u polju //{Pronađi osobu}// upiše dio naziva ili OIB-a. Ukoliko postoji dovoljno je odabrati tu osobu i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti partnera.
 +
 +Ukoliko polje //{Pronađi osobu}// ne donese traženu pravnu osobu potrebno je upisati sve podatke novog partnera na sljedeći način:
 +
 +  - Obavezno i prvo treba označiti vrstu partnera (//Banka, Fizička, Kartična kuća, Pravna// ili //Prolazni//).
 +  - Potom treba odabrati //{Državu}//, upisati preostale podatke i tipkom {{:hr:brix:tipkaspremi.png?60&direct}} spremiti podatke o partneru.
 +
 +Brix nema sredipnju evidenciju fizičkih osoba, te svaka tvrtka upisuje i vodi vlastitu evidenciju o fizičkim osobama.
 +==== Pravila kod upisa partnera ====
 +
 +  * Kod upisa adrese, kućni broj treba biti u za to predviđenom zasebnom polju.
 +  * //DOO//, //JDOO// i sl. se pravilno upisuje malim slovima "d.o.o.", "j.d.o.o.", "d.d."...
 +  * //Naziv// i //Dodatak nazivu// partnera treba:
 +    * Upisati početnim velikim slovom i ostalo malim slovima. Npr. umjesto //ELEKTROKOVINA DOO// treba upisati //Elektrokovina d.o.o.//. Iznimke su nazivi tvrtke to izisikuje kao npr. //STK d.o.o.//, //A.B. obrt za trgovinu//
 +    * Kad partner imaju neki tipski dio u nazivu, tipski dio treba upisati u polje "Dodatak nazivu". Npr. "ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DR. PETAR PETROV" se upisuje tako da se u naziv upisuje "dr. Petar Petrov" a u dodatku naziva "Ordinacija dentalne medicine". Razlog tomu je nedostatak prostora za duge nazive partnera u raznim ispisima. Npr. u fakturi takav dugi naziv partnera izlazi iz raspoloživog prostora u "prozorčiću" na kuverti pa će se vidjeti samo "ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE" čime se otvara prostor za neisporuku pošte.
 +    * Izbjegavati upotrebu navodnika u nazivima. Npr. //Autopraonica "EKSPRES"// treba upisati kao //Autopraonica Ekspres//
 +    * Ne upisati naziv mjesta osim ukoliko je tvrtka tako i registrirana.
 +    * Ne upisati prošireni naziv tvrke. Npr. //"TEKSTIL" D.O.O. za proizvodnju tekstila i trgovinu, uvoz i izvoz// se upisuje samo kao //Tekstil d.o.o.//.
 +  * Kod obrtnika:
 +    * U //Naziv// treba upisati naziv obrta. Npr. //Kobasa obrt za obradu mesa// poštujući gornje pravilo o upisu "malim" slovima.
 +    * U //Dodatak nazivu// treba upisati "vl." te ime i prezime vlasnika. Npr. //vl. Petar Petrović//
 +  * Kod fizičkih osoba:
 +    * Prefiks i sufiks imenima se upisuju ispred imena odnosno iza prezimena osobe. Npr. ime "//Ivan//" i prezime "//Ivanić, struč. spec. ing. tech. inf.//" ili ime "//don Ante//" i prezime "//Anić//" 
  
 ==== Šifra partnera ==== ==== Šifra partnera ====
Redak 42: Redak 55:
 {{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}} {{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}}
  
-===== ~OSNOVNI PODACI~ ===== +Podaci o parterima su raspoređenji sljedećim karticama:
-  * **//Fina Id//** - Id poslovne jedinice koje je partner registrirao kod Fine ukoliko e-Račune prima puteme Fininog servisa. //Fina Id// se upisuje **samo za poslovne jedinice** partnera koji je obveznik javne nabave. //Fina Id// se može saznati [[https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica/|ovdje]]. +
-  * **//Primatelji eRačuna//** - Popis jedne ili više email adresa na koje se dostavljaju e-Računi. +
- +
-===== ~IBAN~ ===== +
-U ovoj se kartici upisuju računi partnera bankama. +
-  * **//Banka//** - Odabir banke u kojoj se nalazi račun. Ukoliko se banka ne nalazi popisu, banku treba upisati kao partnera (vrsta Banka)   +
-  * **//Naziv//** - Kratki naziv računa za internu upotrebu. +
-  * **//IBAN//** - Puni IBAN broj banke sa oznakom države. +
- +
-===== ~UVJETI~ ===== +
-Ukoliko tvrtka koristi modul [[hr:brix:invoices]] prikazat će se kartica ~UVJETI~ u kojem se uz opće uvjete za partnera kao kupca mogu upisivati i podaci koji omogućuju periodičko automatsko izdavanje računa.+
  
-U okviru //Ponavljajuće fakture// se mogu upisati usluge na osnovi koje će Brix automatski izraditi račune prema tom partneru. Postupak je opisan [[hr:brix:partners:Ponavljajuće fakture|ovdje]].+  * [[hr:brix:partners:osnovno]] 
 +  * [[hr:brix:partners:odjeli]] 
 +  * [[hr:brix:partners:kontakti]] 
 +  * [[hr:brix:partners:iban]] 
 +  * [[hr:brix:partners:uvjeti]] 
 +  * [[hr:brix:partners:dms]]
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/partners.txt · Zadnja izmjena: 29/09/2020 19:43 od Zoran Spoja