Korisnički alati

Site alati


hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave [21/09/2019 10:19]
Zoran Spoja [Partneri (pravne osobe) obveznici javne nabave]
hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave [24/03/2020 14:21] (trenutno)
Zoran Spoja [Partneri (pravne osobe) obveznici javne nabave]
Redak 1: Redak 1:
 ====== Partneri (pravne osobe) obveznici javne nabave ====== ====== Partneri (pravne osobe) obveznici javne nabave ======
  
-Pravne osobe koji su obveznici javne nabave u obrascu [[hr:brix:partners]] moraju imati upisan podatak FINA ID.\\ +Ako je primatelj e-Računa obveznik javne nabave i ima više poslovnih jedinica, moraju u obrascu [[hr:brix:partners]] imat upisan podatak **//Fina Id//**.\\ 
-Taj je podatak dostupan upisom OIB-a partnera obrascu:+//Fina Id// se upisuje **samo za poslovne jedinice partnera** a može se saznati [[https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica|ovdje]] ili [[https://servisi.fina.hr/e-racun-javna-trazilica|ovdje]].\\ 
 +**Bitno je upisati šifru poslovne jedinice, nikako ne ID**: 
 + 
 +{{ :hr:brix:finaid.png?600 |}} 
 + 
 +Partnerima (pravne osobe) koji su obveznici javne nabave treba upisati i podatak **//Primatelji eRačuna//** (popis jedne ili više email adresa na koje se dostavljaju e-Računi). 
 + 
 +Ukoliko treba upisati više odjela nekih pravnih osoba, MICRO PROCESS treba poslati tablicu (Libreoffice, Excel...) sa sljedećim stupcima//OIB, Naziv nadređene osoba, Naziv odjela, Fina ID odjela//. 
  
-https://eposlovanje.fina.hr/e-racun-javna-trazilica 


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave.1569053945.txt.gz · Zadnja izmjena: 21/09/2019 10:19 od Zoran Spoja