Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Partneri (pravne osobe) obveznici javne nabave

Ako je primatelj e-Računa obveznik javne nabave i ima više poslovnih jedinica, moraju u obrascu Partneri imat upisan podatak Fina Id.
Fina Id se upisuje samo za poslovne jedinice partnera a može se saznati ovdje ili ovdje.
Bitno je upisati šifru poslovne jedinice, nikako ne ID:

Partnerima (pravne osobe) koji su obveznici javne nabave treba upisati i podatak Primatelji eRačuna (popis jedne ili više email adresa na koje se dostavljaju e-Računi).Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.