Korisnički alati

Site alati


hr:brix:mtps

Profitni centri

Ukoliko se bilanca psolovanja tvrtke želi voditi po proftinim centrima potrebno je u postavkama tvrtke uključiti postavku G_MTP. Uključivanjem ove postavke, sva knjiženja na računima (kontima) sa uključenom analitikom Profitni centar će tražiti upis profitnog centra.

Napomena: Ukoliko pojedinoj tvrtci nije uključena postavku G_MTP a koristi računski (kontni) plan koji ima na kontima uključenu analitiku Profitni centar, knjiženja u toj tvrtci neće tražiti upis profitnog centra. Ovo omogućuje upotrebu istog računskog (kontnog) plana za tvrtke koje vode poslovanje prema profitnim centrima i za tvrtke koje to ne vode.

Šifre profitnih centara se sastoji od pet znamenki koji mogu biti brojevi i/ili slova. Brix razlikuje mala i velika slova.

Prve tri znamenke u šifri profitnog centra su sintetička po uzoru na konta i na njih se ne može “knjižiti”.

Primjer mogućnosti šifara profitnih centara:

P Prodaja
P01 Prodaja regija 1
P01s1 Prodaja Regija 1 Skladište 1
P01s2 Prodaja Regija 1 Skladište 2
p Maloprodaja
p0001 Maloprodaja trgovina 1
p0099 Maloprodaja trgovina 99
S01 Servis regija 1
S02 Servis regija 2
S02Ri Servis regija 2 Rijeka
S02Zg Servis regija 2 Zagreb
hr/brix/mtps.txt · Zadnja izmjena: 16/01/2020 18:30 od Zoran Spoja

Stranični alati