Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Brix | Servis

Računi

Modul Računi dio je poslovnih rješenja (Servis i autoservis). Namjena modula je izdavanje računa. Sastoji se od u nastavku nabrojenih programa.

Šifrarnici

Osnovni podaci

Dnevno

Sustav

Postupci

NAPOMENE:


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.