Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Brix

Blagajna

Modul Blagajna dio je niza poslovnih rješenja u sklopu Brix. Namjenjen za uplate i isplate po raznim osnovama. Sastoji se od u nastavku nabrojenih programa.

Šifrarnici

Osnovni podaci

Dnevno

Sustav

Postupci

NAPOMENE:


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.