Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:membership_fees [15/03/2019 18:48]
Zoran Spoja
hr:brix:membership_fees [15/03/2019 18:55] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 16: Redak 16:
 Uz [[hr:​brix:​members#​zaduzivanja|automatska zaduživanja]] koje sustav automatizirano periodički izvršava, moguće je "​ručni"​ upis pojedinačnih jednokratnih zaduživanja,​ nevezano za članarine. Uz [[hr:​brix:​members#​zaduzivanja|automatska zaduživanja]] koje sustav automatizirano periodički izvršava, moguće je "​ručni"​ upis pojedinačnih jednokratnih zaduživanja,​ nevezano za članarine.
  
-Pregled zaduživanja i uplata vidljivo je je u kartici //~RAČUN (KONTO)~// obrasca [[hr:​brix:​members]]//​.+Pregled zaduživanja i uplata vidljivo je je u kartici //~RAČUN (KONTO)~// obrasca ​//[[hr:​brix:​members]]//​.
  
 ==== Evidentiranje uplate zaduživanja ==== ==== Evidentiranje uplate zaduživanja ====


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.