Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna | Političke stranke | Udruge
Izbornik >Dnevno

Zaduživanja (članarine)

Priprema uvođenja zaduživanja (članarina)

  1. U >Osnovni podaci:Roba i usluge uvesti članarinu kao vrstu “Usluga”.
  2. U >Osnovni podaci:Cjenici u osnovni cjenik upisati visinu članarine.

Ukoliko u trenutku uvođenja modula članarina postoje nepodmirene članarine ili eventualno preplate treba ih uvesti na sljedeći način:

  1. Ranije nepodmirene članarine treba upisati u obrascu >Dnevno:Zaduživanja (članarine).
  2. Eventualne preplate članarina se upisuju u obrascu >Dnevno:Blagajna.

Upis pojedinačnih zaduživanja

Uz automatska zaduživanja koje sustav automatizirano periodički izvršava, moguće je “ručni” upis pojedinačnih jednokratnih zaduživanja, nevezano za članarine.

Pregled zaduživanja i uplata vidljivo je je u kartici ~RAČUN (KONTO)~ obrasca Članovi.

Evidentiranje uplate zaduživanja

Naplata zaduživanja se evidentira u obrascu zaduživanja odabirom naplaćenog zaduživanja (članarine) i odabirom Načina plaćanja. Po odabirom Načina plaćanja treba upisati tražene podatke i zaključiti uplatu tipkom [PLAĆANJE].

Napomene:

  • Uplate zaduživanja je moguć samo uz modul Blagajna.
  • Uplate obavezno treba upisivati kronološkim redoslijedom jer sustav ne dozvoljava upis uplata sa datumom koji je raniji od zadnje upisane uplate.

~~TALKPAGE~~Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.