Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:job_cards [31/07/2019 09:56]
Zoran Spoja
hr:brix:job_cards [01/08/2019 09:59]
Zoran Spoja
Redak 8: Redak 8:
   * [[hr:​brix:​job_cards:​Interna dorada]] - Za doradu opreme, dijelova, sirovina, materijale i sl. unutar tvrtke   * [[hr:​brix:​job_cards:​Interna dorada]] - Za doradu opreme, dijelova, sirovina, materijale i sl. unutar tvrtke
   * [[hr:​brix:​job_cards:​Proizvodnja]] - Za proizvodnju poluproizvoda i proizvoda iz sirovina i ili drugih proizvoda   * [[hr:​brix:​job_cards:​Proizvodnja]] - Za proizvodnju poluproizvoda i proizvoda iz sirovina i ili drugih proizvoda
 +
 +====== Statusi radnih naloga ======
 +Radni nalog može biti u jednom od sljedećih statusa:
 +  * U pripremi
 +  * Kreiran - <color #​22b14c>​Otvoren</​color>​
 +  * Kreiran - <color #​00a2e8>​Zatvoren</​color>​
 +  * Kreiran - Završen (izdan račun, napravljena primka sa radnog naloga)
 +  * Kreiran - <color #​ed1c24>​Storniran</​color>​
 +
  
  
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.