Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Brix | Servis
Izbornik >Dnevno

Radni nalozi

Postoje sljedeće vrste radnih naloga:

  • Servis - Za servis i popravak uređaja i opreme
  • Vanjska dorada - Za slanje opreme, dijelova, sirovina, materijale i sl. na vanjsku doradu kod partnera
  • Interna dorada - Za doradu opreme, dijelova, sirovina, materijale i sl. unutar tvrtke
  • Proizvodnja - Za proizvodnju poluproizvoda i proizvoda iz sirovina i ili drugih proizvoda

Statusi radnih naloga

Radni nalog može biti u jednom od sljedećih statusa:

  • U pripremi
  • Kreiran - <color #22b14c>Otvoren</color>
  • Kreiran - <color #00a2e8>Zatvoren</color>
  • Kreiran - Završen (izdan račun, napravljena primka sa radnog naloga)
  • Kreiran - <color #ed1c24>Storniran</color>


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.