Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:invoices:knjiga_prometa_kpr [10/02/2020 10:40]
Zoran Spoja stvoreno
hr:brix:invoices:knjiga_prometa_kpr [10/02/2020 10:48] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 2: Redak 2:
 ====== Knjiga prometa(KPR) ====== ====== Knjiga prometa(KPR) ======
  
-Evidencija gotovinskog prometa vodi na mjestu gdje se ti primici stvarno ostvaruju ​te se evidentira ​na kraju radnog dana.+Evidencija gotovinskog prometa vodi na mjestu gdje se ti primici stvarno ostvaruju ​gotovinski primici (prodajnom mjestu) i da je dnevno ažurna upisom primitaka naplaćenih u gotovu novcu i čekovima ​na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućeg ​radnog dana.
  
-To može biti zasebna evidencija u obliku knjige prometea može se direktno unositi ​knjigu ​primitaka i izdataka.+Člankom 23. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak propisano je da porezni obveznici nisu dužni voditi knjigu prometaako podatke o dnevnom gotovinskom prometu osiguravaju ​knjizi ​primitaka i izdataka ​ili u evidencijama propisanim drugim zakonima.
  
-Evidencija ​se ne mora voditi ručno, može biti i putem računalnog programa. Bitno je da je dostupna na prodajnom mjestu i da je dnevno ažurna. ​+Nije od značaja vodi li se ta evidenciju ručno na izvornom obrascu ili na jednom od nositelja podataka elektroničkog zapisa, dakle evidencija ​se **ne mora** voditi ručno. Bitno je da je dostupna na mjestu gdje se ostvaruju gotovinski primici (prodajnom mjestui da je dnevno ažurna. ​


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.