Korisnički alati

Site alati


hr:brix:invoices
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Brix | Fakturiranje/Ponude | Servis | Web trgovina
Izbornik >Dokumenti

Fakture

Podaci

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

Izvještaji

U gornjem desnom kutu ikona daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:

 • Financijski izvještaj - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje
 • Knjiga popisa robe(KP)
 • Obrazac PP-MI-PO
 • Popis IRA - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju
 • Prodaja roba/usluga - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju
 • Za isporučiti - Zbirni pregled robe u razdoblju za sve fakturama ili po statusima: Naručeno, U pripremi i Zaklječeno.
 • Izvoz (CSV)

Storno fakture

Faktura se stornira u tri koraka:

 1. Tipkom pokrenuti postupak storno
 2. U podatku {Opaske} upisati razlog storniranja
 3. Tipkom potvrditi storno

Napomene:

 • Nije dozvoljeno storniranje faktura u prošlom mjesecu. Treba napraviti odobrenje kupcu i napraviti novi račun. Da bi se umanjila pbaveza za PDV, kupac treba ovjeriti odobrenje. Razlog tomu je obračun PDV-a koji to ne dozvoljava.
 • Kod storniranja fakture koja je zatvorena predujmom, automatski će se “otvoriti” predujam. Isto vrijedi za blagajničke uplate i uplate bankovnim izvodom.
 • Storno fakture automatski zatvara izvornu fakturu koja se stornirala.

Elektronsko potpisivanje fakture

Ukoliko je omogućeno elektronsko potpisivanje i slanje fakture sljedeće je dostupno:

 • U listi računa je vidljiv stupac “E” a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica
 • U dijalogu za ispis fakture se dodatno prikazuje ikona kojim se faktura e-potpisuje i šalje kupcu. Faktura će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji fakturu šalje na e-potpisivanje.
 • U obrascima i ispisima faktura se dodatno prikazuje podatak o Id-u e-potpisane fakture.

Ponavljajuće fakture

Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici ~UVJETI~ obrasca partneri.

Primjeri iz prakseViše o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/invoices.1604077632.txt.gz · Zadnja izmjena: 30/10/2020 18:07 od Zoran Spoja