Korisnički alati

Site alati


hr:brix:invoices
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:invoices [28/04/2020 10:17]
Zoran Spoja [~OSNOVNO~]
hr:brix:invoices [15/04/2021 09:42] (trenutno)
Zoran Spoja [Plaćanja po fakturi]
Redak 1: Redak 1:
-[[hr:brix:]] **|** [[hr:brix:servis]] **|** [[hr:brix:webtrgovina]]\\+[[hr:brix:]] **|** [[hr:brix:Računi]] **|** [[hr:brix:servis]] **|** [[hr:brix:webtrgovina]]\\
 Izbornik //>Dokumenti// Izbornik //>Dokumenti//
 ====== Fakture ====== ====== Fakture ======
  
-===== ~OSNOVNO~ ===== +===== Podaci ===== 
-  * //{Vrsta}// - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih+Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice
-    //RAOT// -  +  [[hr:brix:invoices:osnovno]] 
-    //RAMP// -  +  [[hr:brix:invoices:stavke]] 
-    //RARN//  +  [[hr:brix:dms|~DMS~]] Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezanih za fakturuNprJamstveni listtehnički opis fakturiranog proizvodai sl. Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul [[hr:brix:dms]].
-    * //RATR// -  +
-    * //RAPP// -  +
-    * //RAFO// -  +
-    * //ODOT// - Odobrenje kupca za robu usluge u kojem se navodi roba i/ili usluga. Roba se vraćna zalihe i podaci o prihodima od usluga se korigiraju. +
-    * //ODOF// - Financijsko odobrenje kupca u kojem se **ne** navode usluge i/ili roba. +
-  * //{Valuta}// fakture: +
-    * Ako je odjel maloprodajnivaluta fakture se **ne upisuje** i jednaka je valuti tvrtke. +
-    * Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke.+
  
-**Napomena:** Ukoliko je faktura oslobođena PDV-a s osnove //Isporuke dobara ili obavljenih usluge unutar EU(PPO)// obavezno provjerita da li je kupac ima važeći VAT ID. Provjeru možete obaviti [[https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr|ovdje]]. +===== Storno fakture ===== 
-==== Oslobođenja i neoporezive stavke ====+Faktura se stornira u tri koraka: 
 +  - Tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **pokrenuti** postupak storno 
 +  U podatku //{Opaske}// upisati razlog storniranja 
 +  - Tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **potvrditi** storno
  
 +**Napomene:**
 +  * Nije dozvoljeno storniranje faktura u prošlom mjesecu. Treba napraviti odobrenje kupcu i napraviti novi račun. Da bi se umanjila Obaveza za PDV, kupac treba ovjeriti odobrenje. Razlog tomu je obračun PDV-a koji to ne dozvoljava.
 +  * Kod storniranja fakture koja je zatvorena predujmom, automatski će se "otvoriti" predujam. Isto vrijedi za blagajničke uplate i uplate bankovnim izvodom.
 +  * Storno fakture automatski zatvara izvornu fakturu koja se stornirala.
  
-===== ~STAVKE~ ===== +===== Plaćanja po fakturi ===== 
-  //{Cijena}// robe/usluge: +Ukoliko tvrtka ima aktiviran modul [[hr:brix:cashtill]], po odabiru //[[hr:brix:o_nacinima_placanja|{Načina plaćanja}]]// se prikazuju potrebni podaci za upis plaćanja. Uplate gotovinomkarticom i čekom automatske ulaze u odgovarajuće blagajničke evidencije. 
-    * Ako je odjel maloprodajniuvijek se upisuje cijena **sa** PDV-om. Broj naplatnog uređaja((Broj naplatnog uređaja se postavlja u postavkama odjela: KASA_MP broj naplatnog uređaja za fakture fizičkim osobamaKASA_VP broj naplatnog uređaja za fakture  pravnim osobama)) se automatski mijenja prema tomu da li je kupac pravna ili fizička osoba. . + 
-    * Ako je odjel veleprodajni+== Napomena == 
-      * Ako je kupac pravna osobaupisuje se cijena **bez** PDV-a((broj naplatnog uređaja definirana je postavkom odjela KASA_VP))+Kada se faktura plaća sa više različitih načina plaćanja bira se opcija //Ostalo//. Za takva fakture potrebno je upisati sve pojedinačne uplate izravno u obrascu blagajnesvaki put se povezujući na istu fakturu. 
-      Ako je kupac fizička osoba, upisuje se cijena **sa** PDV-om((broj naplatnog uređaja definirana je postavkom odjela KASA_MP)).+ 
 +===== Elektronsko potpisivanje fakture (eRačun===== 
 + 
 +Ukoliko vam [[hr:brix:e-racun|elektronsko potpisivanje i slanje fakture]] nije omogućeno javite se korisničkoj podršci MICRO PROCESS-a na sw@micro-process.hr
 + 
 +==== Postupka dostave eRačuna ==== 
 +  - Otvoriti zaključenu fakturu iz liste 
 +  - Pokrenuti ispis fakture 
 +  - U dijalogu ispisa fakture označiti ikonu {{:hr:brix:send.png?20|}} 
 +  - Po potrebitipkom {{:hr:brix:plus.png?20|}} dodati privtke 
 +  - Tipkom {{:hr:brix:posalji.png?50|}} se faktura elelktronski potpisuje i dostavlja kupcu 
 + 
 +==Napomene:== 
 +  Faktura će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji fakturu šalje na e-potpisivanje
 +  Fakture koje su e-potpisani imaju zelenu kvačicu u stupcu "E" liste fakture. 
 +  U obrascima i ispisima faktura se dodatno prikazuje podatak o //Id//-u e-potpisane fakture.
  
-**Napomena:** Ukoliko jednu ili više stavaka fakture označavate neoporezivim temeljem //Građevinske usluge (TPPO)// obavezno provjerite da li je kupac na dan isporuke robe bio u sustavu PDV-a. Provjeru možete obaviti [[https://oib.oib.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit|ovdje]]. 
 ===== Izvještaji ===== ===== Izvještaji =====
 U gornjem desnom kutu ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:  U gornjem desnom kutu ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča: 
Redak 35: Redak 48:
   * **[[hr:brix:invoices:Knjiga prometa(KPR)]]**   * **[[hr:brix:invoices:Knjiga prometa(KPR)]]**
   * **Knjiga popisa robe(KP)**   * **Knjiga popisa robe(KP)**
 +  * **[[hr:brix:invoices:Obrazac PO-SD]]**
   * **Obrazac PP-MI-PO**   * **Obrazac PP-MI-PO**
-  * **Knjiga IRA** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju +  * **Popis IRA** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju 
-  * **Prodaja roba/usluga** - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju+  * **[[hr:brix:invoices:Prodaja roba/usluga]]** 
 +  * **Za isporučiti** - Zbirni pregled robe u razdoblju za sve fakturama ili po statusima: //Naručeno//, //U pripremi// i //Zaklječeno//.
   * **Izvoz (CSV)**   * **Izvoz (CSV)**
- 
-===== Storno fakture ===== 
-Faktura se stornira u tri koraka: 
-  - tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **pokrenuti** postupak storno 
-  - u //{Opaske}// upisati razlog storniranja 
-  - tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **potvrditi** storno 
- 
-===== Elektronsko potpisivanje fakture ===== 
-Ukoliko je omogućeno [[hr:brix:e-racun|elektronsko potpisivanje i slanje fakture]] sljedeće je dostupno: 
-  * U listi računa je vidljiv stupac "E" a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica 
-  * U dijalogu za ispis fakture se dodatno prikazuje ikona {{:hr:brix:send.png?direct&20|}} kojim se faktura e-potpisuje i šalje kupcu. Faktura će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji fakturu šalje na e-potpisivanje. 
-  * U obrascima i ispisima faktura se dodatno prikazuje podatak o //Id//-u e-potpisane fakture. 
  
 ===== Ponavljajuće fakture ===== ===== Ponavljajuće fakture =====
Redak 56: Redak 59:
 Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici [[hr:brix:partners:Ponavljajuće fakture|~UVJETI~]] obrasca partneri. Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici [[hr:brix:partners:Ponavljajuće fakture|~UVJETI~]] obrasca partneri.
  
 +===== Primjeri iz prakse =====
 +
 +[[hr:brix:praksa:Izrada fakture po kojoj su primljena dva predujma]]


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/invoices.1588061878.txt.gz · Zadnja izmjena: 28/04/2020 10:17 od Zoran Spoja