Korisnički alati

Site alati


hr:brix:invoices
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Brix | Servis | Web trgovina
Izbornik >Dokumenti

Fakture

~OSNOVNO~

 • {Vrsta} - vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih:
  • RAOT -
  • RAMP -
  • RARN -
  • RATR -
  • RAPP -
  • RAFO -
  • ODOT - Odobrenje kupca za robu i usluge u kojem se navodi roba i/ili usluga. Roba se vraća na zalihe i podaci o prihodima od usluga se korigiraju.
  • ODOF - Financijsko odobrenje kupca u kojem se ne navode usluge i/ili roba.
 • {Valuta} fakture:
  • Ako je odjel maloprodajni, valuta fakture se ne upisuje i jednaka je valuti tvrtke.
  • Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke.

Napomena: Ukoliko je faktura oslobođena PDV-a s osnove Isporuke dobara ili obavljenih usluge unutar EU(PPO) obavezno provjerita da li je kupac ima važeći VAT ID. Provjeru možete obaviti ovdje.

Oslobođenja i neoporezive stavke

~STAVKE~

 • {Cijena} robe/usluge:
  • Ako je odjel maloprodajni, uvijek se upisuje cijena sa PDV-om. Broj naplatnog uređaja1) se automatski mijenja prema tomu da li je kupac pravna ili fizička osoba. .
  • Ako je odjel veleprodajni:
   • Ako je kupac pravna osoba, upisuje se cijena bez PDV-a2).
   • Ako je kupac fizička osoba, upisuje se cijena sa PDV-om3).

Napomena: Ukoliko jednu ili više stavaka fakture označavate neoporezivim temeljem Građevinske usluge (TPPO) obavezno provjerite da li je kupac na dan isporuke robe bio u sustavu PDV-a. Provjeru možete obaviti ovdje.

Izvještaji

U gornjem desnom kutu ikona daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:

 • Financijski izvještaj - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje
 • Knjiga popisa robe(KP)
 • Obrazac PP-MI-PO
 • Knjiga IRA - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju
 • Prodaja roba/usluga - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju
 • Izvoz (CSV)

Storno fakture

Faktura se stornira u tri koraka:

 1. tipkom pokrenuti postupak storno
 2. u {Opaske} upisati razlog storniranja
 3. tipkom potvrditi storno

Elektronsko potpisivanje fakture

Ukoliko je omogućeno elektronsko potpisivanje i slanje fakture sljedeće je dostupno:

 • U listi računa je vidljiv stupac “E” a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica
 • U dijalogu za ispis fakture se dodatno prikazuje ikona kojim se faktura e-potpisuje i šalje kupcu. Faktura će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji fakturu šalje na e-potpisivanje.
 • U obrascima i ispisima faktura se dodatno prikazuje podatak o Id-u e-potpisane fakture.

Ponavljajuće fakture

Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici ~UVJETI~ obrasca partneri.

1)
Broj naplatnog uređaja se postavlja u postavkama odjela: KASA_MP broj naplatnog uređaja za fakture fizičkim osobama, KASA_VP broj naplatnog uređaja za fakture pravnim osobama
2)
broj naplatnog uređaja definirana je postavkom odjela KASA_VP
3)
broj naplatnog uređaja definirana je postavkom odjela KASA_MP


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/invoices.1588061878.txt.gz · Zadnja izmjena: 28/04/2020 10:17 od Zoran Spoja