Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:invoices [28/11/2019 17:12]
Zoran Spoja [~OSNOVNO~]
hr:brix:invoices [28/11/2019 17:20] (trenutno)
Zoran Spoja [~STAVKE~]
Redak 10: Redak 10:
 ===== ~STAVKE~ ===== ===== ~STAVKE~ =====
   * //​{Cijena}//​ robe/​usluge:​   * //​{Cijena}//​ robe/​usluge:​
-    * Ako je odjel maloprodajni,​ uvijek se upisuje cijena **sa** PDV-om. ​Kasa je KASA_MP, ​a ako se prodaje pravnoj osobi, onda je KASA_VP.+    * Ako je odjel maloprodajni,​ uvijek se upisuje cijena **sa** PDV-om. ​Broj naplatnog uređaja((Broj naplatnog uređaja se postavlja u postavkama odjela: ​KASA_MP ​broj naplatnog uređaja za fakture fizičkim osobamaKASA_VP broj naplatnog uređaja za fakture ​ pravnim osobama)) ​se automatski mijenja prema tomu da li je kupac pravna ili fizička osoba. ​.
     * Ako je odjel veleprodajni:​     * Ako je odjel veleprodajni:​
-      * Ako je kupac pravna osoba, upisuje se cijena **bez** PDV-a, a kasa je KASA_VP. +      * Ako je kupac pravna osoba, upisuje se cijena **bez** PDV-a((broj naplatnog uređaja definirana ​je postavkom odjela ​KASA_VP))
-      * Ako je kupac fizička osoba, ​ upisuje se cijena **sa** PDV-om, a kasa je KASA_MP. +      * Ako je kupac fizička osoba, upisuje se cijena **sa** PDV-om((broj naplatnog uređaja definirana ​je postavkom odjela ​KASA_MP)).
 ===== Izvještaji ===== ===== Izvještaji =====
 U gornjem desnom kutu ikona {{:​hr:​brix:​file-document-outline-inverted.png?​direct&​20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča: ​ U gornjem desnom kutu ikona {{:​hr:​brix:​file-document-outline-inverted.png?​direct&​20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča: ​


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.