Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:invoices [28/11/2019 17:20]
Zoran Spoja [~STAVKE~]
hr:brix:invoices [19/01/2020 07:59] (trenutno)
Zoran Spoja [Elektronsko potpisivanje fakture]
Redak 36: Redak 36:
   * U dijalogu za ispis fakture se dodatno prikazuje ikona {{:​hr:​brix:​send.png?​direct&​20|}} kojim se faktura e-potpisuje i šalje kupcu. Faktura će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji fakturu šalje na e-potpisivanje.   * U dijalogu za ispis fakture se dodatno prikazuje ikona {{:​hr:​brix:​send.png?​direct&​20|}} kojim se faktura e-potpisuje i šalje kupcu. Faktura će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji fakturu šalje na e-potpisivanje.
   * U obrascima i ispisima faktura se dodatno prikazuje podatak o //Id//-u e-potpisane fakture.   * U obrascima i ispisima faktura se dodatno prikazuje podatak o //Id//-u e-potpisane fakture.
 +
 +===== Ponavljajuće fakture =====
 +
 +Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici [[hr:​brix:​partners:​Ponavljajuće fakture|~UVJETI~]] obrasca partneri.
 +


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.