Korisnički alati

Site alati


hr:brix:invoices

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:invoices [13/09/2019 13:28]
Zoran Spoja
hr:brix:invoices [06/07/2020 09:48] (trenutno)
Zoran Spoja [~OSNOVNO~]
Redak 1: Redak 1:
-[[hr:brix:]] **|** [[hr:brix:invoices]] **|** [[hr:brix:servis]]\\ +[[hr:brix:]] **|** [[hr:brix:servis]] **|** [[hr:brix:webtrgovina]]\\ 
-Izbornik //>Dnevno// +Izbornik //>Dokumenti// 
-====== Računi ======+====== Fakture ======
  
-===== Elektronsko potpisivanje računa ===== +===== ~OSNOVNO~ ===== 
-Ukoliko je omogućeno e-potpisivanje i slanje računa sljedeće je dostupno+  * //{Vrsta}// vrsta fakture koja može biti jedno od sljedećih
-  U listi računa je vidljiv stupac "E" a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica +    //RAOT// -  
-  U dijalogu za ispis računa se dodatno prikazuje ikona {{:hr:brix:send.png?direct&20|}} kojim se račun e-potpisuje šalje kupcu. Račun će se poslati kao email prijavljenom korisniku koji račun šalje na e-potpisivanje+    //RAMP// -  
-  U obrascima i ispisima računa se dodatno prikazuje podataka o //Id//-u e-potpisanog računa+    * //RARN// -  
 +    * //RATR// -  
 +    * //RAPP// -  
 +    * //RAFO// -  
 +    * //[[hr:brix:invoices:ODOT]]// Odobrenje kupca za robu usluge u kojem se navodi roba i/ili usluga. Roba se vraća na zalihe i podaci o prihodima od usluga se korigiraju
 +    * //ODOF// - Financijsko odobrenje kupca kojem se **ne** navode usluge i/ili roba. 
 +  * //{Valuta}// fakture: 
 +    * Ako je odjel maloprodajni, valuta fakture se **ne upisuje** i jednaka je valuti tvrtke. 
 +    * Ako je odjel veleprodajni, odabir valute fakture je slobodan. Valutu nije potrebno odabrati ukoliko valuta fakture treba biti jedanaka valuti tvrtke.
  
-===== Storno računa =====+**Napomena:** Ukoliko je faktura oslobođena PDV-a s osnove //Isporuke dobara ili obavljenih usluge unutar EU(PPO)// obavezno provjerita da li je kupac ima važeći VAT ID. Provjeru možete obaviti [[https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr|ovdje]]. 
 +==== Oslobođenja i neoporezive stavke ====
  
-Račun se stornira u tri koraka:+ 
 +===== ~STAVKE~ ===== 
 +  * //{Cijena}// robe/usluge: 
 +    * Ako je odjel maloprodajni, uvijek se upisuje cijena **sa** PDV-om. Broj naplatnog uređaja((Broj naplatnog uređaja se postavlja u postavkama odjela: KASA_MP broj naplatnog uređaja za fakture fizičkim osobama, KASA_VP broj naplatnog uređaja za fakture  pravnim osobama)) se automatski mijenja prema tomu da li je kupac pravna ili fizička osoba. . 
 +    * Ako je odjel veleprodajni: 
 +      * Ako je kupac pravna osoba, upisuje se cijena **bez** PDV-a((broj naplatnog uređaja definirana je postavkom odjela KASA_VP)). 
 +      * Ako je kupac fizička osoba, upisuje se cijena **sa** PDV-om((broj naplatnog uređaja definirana je postavkom odjela KASA_MP)). 
 + 
 +**Napomena:** Ukoliko jednu ili više stavaka fakture označavate neoporezivim temeljem //Građevinske usluge (TPPO)// obavezno provjerite da li je kupac na dan isporuke robe bio u sustavu PDV-a. Provjeru možete obaviti [[https://oib.oib.hr/RpoProvjeriObveznikaPdvWeb/upit|ovdje]]. 
 +===== Izvještaji ===== 
 +U gornjem desnom kutu ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:  
 + 
 +  * **Financijski izvještaj** - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje 
 +  * **[[hr:brix:invoices:Knjiga prometa(KPR)]]** 
 +  * **Knjiga popisa robe(KP)** 
 +  * **Obrazac PP-MI-PO** 
 +  * **Knjiga IRA** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju 
 +  * **Prodaja roba/usluga** - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju 
 +  * **Izvoz (CSV)** 
 + 
 +===== Storno fakture ===== 
 +Faktura se stornira u tri koraka:
   - tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **pokrenuti** postupak storno   - tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **pokrenuti** postupak storno
   - u //{Opaske}// upisati razlog storniranja   - u //{Opaske}// upisati razlog storniranja
   - tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **potvrditi** storno   - tipkom {{:hr:brix:tipkastorno.png?60&direct}} **potvrditi** storno
  
 +===== Elektronsko potpisivanje fakture =====
 +Ukoliko je omogućeno [[hr:brix:e-racun|elektronsko potpisivanje i slanje fakture]] sljedeće je dostupno:
 +  * U listi računa je vidljiv stupac "E" a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica
 +  * U dijalogu za ispis fakture se dodatno prikazuje ikona {{:hr:brix:send.png?direct&20|}} kojim se faktura e-potpisuje i šalje kupcu. Faktura će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji fakturu šalje na e-potpisivanje.
 +  * U obrascima i ispisima faktura se dodatno prikazuje podatak o //Id//-u e-potpisane fakture.
 +
 +===== Ponavljajuće fakture =====
  
 +Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici [[hr:brix:partners:Ponavljajuće fakture|~UVJETI~]] obrasca partneri.
  
hr/brix/invoices.1568374139.txt.gz · Zadnja izmjena: 13/09/2019 13:28 od Zoran Spoja