Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:invoices [14/08/2019 07:57]
Zoran Spoja
hr:brix:invoices [13/09/2019 13:28] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 2: Redak 2:
 Izbornik //>​Dnevno//​ Izbornik //>​Dnevno//​
 ====== Računi ====== ====== Računi ======
 +
 +===== Elektronsko potpisivanje računa =====
 +Ukoliko je omogućeno e-potpisivanje i slanje računa sljedeće je dostupno:
 +  * U listi računa je vidljiv stupac "​E"​ a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica
 +  * U dijalogu za ispis računa se dodatno prikazuje ikona {{:​hr:​brix:​send.png?​direct&​20|}} kojim se račun e-potpisuje i šalje kupcu. Račun će se poslati kao email i prijavljenom korisniku koji račun šalje na e-potpisivanje.
 +  * U obrascima i ispisima računa se dodatno prikazuje podataka o //Id//-u e-potpisanog računa
  
 ===== Storno računa ===== ===== Storno računa =====


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.