Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:brix:invoices [23/03/2019 09:06]
Zoran Spoja
hr:brix:invoices [13/09/2019 13:28]
Zoran Spoja
Redak 2: Redak 2:
 Izbornik //>​Dnevno//​ Izbornik //>​Dnevno//​
 ====== Računi ====== ====== Računi ======
 +
 +===== Elektronsko potpisivanje računa =====
 +Ukoliko je omogućeno e-potpisivanje i slanje računa sljedeće je dostupno:
 +  * U listi računa je vidljiv stupac "​E"​ a računima koji su e-potpisani prikazuje se zelena kvačica
 +  * U dijalogu za ispis računa se dodatno prikazuje ikona {{:​hr:​brix:​send.png?​direct&​20|}} kojim se račun e-potpisuje i šalje kupcu. Račun će se poslati kao email i prijavljenom korisniku koji račun šalje na e-potpisivanje.
 +  * U obrascima i ispisima računa se dodatno prikazuje podataka o //Id//-u e-potpisanog računa
 +
 +===== Storno računa =====
 +
 +Račun se stornira u tri koraka:
 +  - tipkom {{:​hr:​brix:​tipkastorno.png?​60&​direct}} **pokrenuti** postupak storno
 +  - u //​{Opaske}//​ upisati razlog storniranja
 +  - tipkom {{:​hr:​brix:​tipkastorno.png?​60&​direct}} **potvrditi** storno
 +
  
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.