Korisnički alati

Site alati


hr:brix:groups
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:groups [13/04/2020 13:04]
Zoran Spoja
— (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
-[[hr:brix:]] **|** [[hr:brix:invoices]] **|** [[hr:brix:servis]] **|** [[hr:brix:webtrgovina]]\\ +
-Izbornik //>Šifrarnici// +
-====== Grupe artikala ====== +
-Artikli se obavezno grupiraju, makar svi bili u jednoj grupi.\\ +
-Svaka [[hr:brix:goods#Vrste artikala|vrsta artikla]] ima svoje grupe.\\ +
-Šifra grupe se sastoji od četiri znaka (slova i/ili znamenki).\\ +
-Brix razlikuje mala i velika slova.\\ +
-Prva tri znaka predstavljaju sintetiku (nadgrupu) i ne mogu se dodijeliti artiklu. U artiklima je moguće odabir samo grupe sa četiri znaka.+


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/groups.1586775870.txt.gz · Zadnja izmjena: 13/04/2020 13:04 od Zoran Spoja