Korisnički alati

Site alati


hr:brix:groups

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Brix | Fakture | Servis
Izbornik >Šifrarnici

Grupe artikala

Artikli se obavezno grupiraju, makar svi bili u jednoj grupi.
Svaka vrsta artikla ima svoje grupe.
Šifra grupe se sastoji od četiri znaka (slova i/ili znamenki).
Brix razlikuje mala i velika slova.
Prva tri znaka predstavljaju sintetiku (nadgrupu) i ne mogu se dodijeliti artiklu. U artiklima je moguće odabir samo grupe sa četiri znaka.

hr/brix/groups.1579692059.txt.gz · Zadnja izmjena: 22/01/2020 12:20 od Zoran Spoja

Stranični alati