Korisnički alati

Site alati


hr:brix:goods_ins

Ovo je stara izmjena dokumenta!


Početna | Veleprodaja | Maloprodaja
Izbornik > Dnevno

Primke

Primka robe može imati pet faza odnosno statusa:

 1. Priprema - primka je u pripremi, moguće je ažuriranje svih podataka kao i brisanje cijelog dokumenta
 2. Zalihe - upisane su i potvrđeni svi artikli sa primljenima količinama, nije moguće dodavanje novih ili ispravak podataka upisanih artikala, moguće je samo storno cijele primke. U listi je prikazana zelenom bojom.
 3. Nabava - upisani su i zaključeni podaci vezani za nabavnu kalkulaciju: nabavne cijene, rabati, zavisni troškovi i sl. U listi je prikazana plavom bojom.
 4. Prodaja - svim artiklima je upisana i potvrđena prodajna cijena. U listi je prikazana crnom bojom.
 5. <color #ed1c24>Stornirano</color> - primka je stornirana. U listi je prikazana crvenom bojom.

Stvarna zaliha na skladištu se ažurira tek po zaključivanju nabavne kalkulacije ili storniranja primke.

Svakom korisniku je moguće dodijeliti do koje faze je ovlašten zaključiti primku. Npr skadištaru se omogućuje upis i zaključivanje samo do faze Zalihe. referentu nabave mogu je upis i zaključivanje samo Nabavne kaluklacije, a referentu prodaje upis i zaključivanje Prodajne kalkulacije.

Podvrste primke

Podaci

Kartica ~OSNOVNO~

 • {Vrsta} -
 • {Broj} -
 • {Datum} -
 • {Datum kalkulacije nabave} -
 • {Datum prodajne kalkulacije} -
 • {Dobavljač} -
 • {Vezni dokument} -
 • {Valuta} -
 • {Iznos dobavljača} - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos najčešće iskazan kao “Osnovica za PDV”.
 • {Troškovi dobavljača} - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
 • Ostali troškovi - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u računu za robu. To su npr. troškovi dostave, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.
  • {Dobavljač} -
  • {Ulazni račun} -
  • {Iznos} -
hr/brix/goods_ins.1571925984.txt.gz · Zadnja izmjena: 24/10/2019 16:06 od Zoran Spoja

Stranični alati