Korisnički alati

Site alati


hr:brix:goods_ins
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:goods_ins [24/10/2019 16:06]
Zoran Spoja [Podaci]
hr:brix:goods_ins [05/12/2019 08:36]
Zoran Spoja [Podaci]
Redak 23: Redak 23:
   * **//{Vrsta}//** -    * **//{Vrsta}//** - 
   * **//{Broj}//** -    * **//{Broj}//** - 
-  * **//{Datum}//** - +  * **//{Datum}//** - Datum primke, ujedno i datum kada se registrira ulaz robe na zalihe
   * **//{Datum kalkulacije nabave}//** -    * **//{Datum kalkulacije nabave}//** - 
   * **//{Datum prodajne kalkulacije}//** -   * **//{Datum prodajne kalkulacije}//** -
-  * **//{Dobavljač}//** -  +  * **//{Dobavljač}//** -  Dobavljač robe
   * **//{Vezni dokument}//** -    * **//{Vezni dokument}//** - 
-  * **//{Valuta}//** -  +  * **//{Valuta}//** - Valuta računa robe 
-  * **//{Iznos dobavljača}//** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos najčešće iskazan kao //"Osnovica za PDV"//.+  * **//{Iznos dobavljača}//** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos na računu dobavljača najčešće iskazan kao //"Osnovica za PDV"//.
   * **//{Troškovi dobavljača}//** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.   * **//{Troškovi dobavljača}//** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
-  * **__Ostali troškovi__**  - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u računu za robu. To su npr. troškovi dostave, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a. +  * **__Ostali troškovi__**  - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u osnovnom računu za robu. To su npr. troškovi dostavljača robe, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a. 
-    * **//{Dobavljač}//** -  +    * **//{Dobavljač}//** - Dobavljač zavisnog troška 
-    * **//{Ulazni račun}//** - +    * **//{Ulazni račun}//** - Ukoliko je u računovodstvu uveden, ulazni račun dobavljača zavisnog troška. 
-    * **//{Iznos}//** -+    * **//{Valuta}//** - Valuta računa zavisnog troška 
 +    * **//{Iznos u valuti}//** - Iznos računa zavisnog troška bez PDV-a u imanjen za eventualno odobrene rabate i/ili popuste.
  
  
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/goods_ins.txt · Zadnja izmjena: 05/12/2019 08:36 od Zoran Spoja