Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:brix:goods_ins [24/10/2019 16:06]
Zoran Spoja [Podaci]
hr:brix:goods_ins [05/12/2019 08:36]
Zoran Spoja [Podaci]
Redak 23: Redak 23:
   * **//​{Vrsta}//​** -    * **//​{Vrsta}//​** - 
   * **//​{Broj}//​** -    * **//​{Broj}//​** - 
-  * **//​{Datum}//​** - +  * **//​{Datum}//​** - Datum primke, ujedno i datum kada se registrira ulaz robe na zalihe
   * **//{Datum kalkulacije nabave}//** -    * **//{Datum kalkulacije nabave}//** - 
   * **//{Datum prodajne kalkulacije}//​** -   * **//{Datum prodajne kalkulacije}//​** -
-  * **//​{Dobavljač}//​** -  ​+  * **//​{Dobavljač}//​** -  ​Dobavljač robe
   * **//{Vezni dokument}//​** -    * **//{Vezni dokument}//​** - 
-  * **//​{Valuta}//​** -  +  * **//​{Valuta}//​** - Valuta računa robe 
-  * **//{Iznos dobavljača}//​** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos najčešće iskazan kao //"​Osnovica za PDV"//​.+  * **//{Iznos dobavljača}//​** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos na računu dobavljača ​najčešće iskazan kao //"​Osnovica za PDV"//​.
   * **//​{Troškovi dobavljača}//​** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.   * **//​{Troškovi dobavljača}//​** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku.
-  * **__Ostali troškovi__** ​ - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u računu za robu. To su npr. troškovi ​dostave, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a. +  * **__Ostali troškovi__** ​ - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u osnovnom ​računu za robu. To su npr. troškovi ​dostavljača robe, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a. 
-    * **//​{Dobavljač}//​** -  +    * **//​{Dobavljač}//​** - Dobavljač zavisnog troška 
-    * **//{Ulazni račun}//** - +    * **//{Ulazni račun}//** - Ukoliko je u računovodstvu uveden, ulazni račun dobavljača zavisnog troška. 
-    * **//​{Iznos}//​** -+    * **//​{Valuta}//​** - Valuta računa zavisnog troška 
 +    * **//​{Iznos ​u valuti}//** - Iznos računa zavisnog troška bez PDV-a u imanjen za eventualno odobrene rabate i/ili popuste.
  
  
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.