Korisnički alati

Site alati


hr:brix:goods_ins

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Zadnja izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:brix:goods_ins [24/10/2019 15:54]
Zoran Spoja [Podaci]
hr:brix:goods_ins [24/10/2019 16:06]
Zoran Spoja [Podaci]
Redak 30: Redak 30:
   * **//{Valuta}//** -    * **//{Valuta}//** - 
   * **//{Iznos dobavljača}//** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos najčešće iskazan kao //"Osnovica za PDV"//.   * **//{Iznos dobavljača}//** - Ukupan iznos računa dobavljača bez PDV-a sa zavisnim troškovima koje je dobavljač obračunao i umanjeno za sve rabate i popuste. Taj je iznos najčešće iskazan kao //"Osnovica za PDV"//.
-  * **//{Troškovi dostave}//** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku. +  * **//{Troškovi dobavljača}//** - Iznos zavisnih troškova koje je dobavljač obračunao umanjen za eventualno odobren rabat ili popust na zavisnom trošku. 
-  * **__Zavisni troškovi__**  - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u računu za robu. To su npr. troškovi dostave, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.+  * **__Ostali troškovi__**  - U ovom oviru se upisuje ostali zavisni troškovi vezani za predmetnu roba koji nisu navedeni u računu za robu. To su npr. troškovi dostave, špeditera, carine i sl. Upisuju se iznosi bez PDV-a.
     * **//{Dobavljač}//** -      * **//{Dobavljač}//** - 
     * **//{Ulazni račun}//** -     * **//{Ulazni račun}//** -
hr/brix/goods_ins.txt · Zadnja izmjena: 05/12/2019 08:36 od Zoran Spoja