Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Roba

Roba je materijalne prirode kao što su npr. sirovine, rezervni dijelovi, trgovačka roba, poluproizvodi, gotovi proizvodi i sl.
Robu još nazivamo artiklima ili materijalima.

Značenja podataka

~OSNOVNO~
Zalihe Ako je označeno u kartici ~OSNOVNO~, zaliha se vodi na osnovnom artiklu, u suprotnom se zalihe vode na pojedinim varijacijama osnovnog artikla. U materijalnim dokumentima (kao što su primka, izdatnica is sl.) nije moguće upisati artikal kojemu se ne vodi zaliha.
U prodaji Ako je označeno, moguće je artikal upisati (prodavati) u računima.
Grupa
Kataloški broj
Naziv Puni naziv artikla
JM zalihe Jednica mjere u kojoj se vodi zaliha artikla.
Kontrolna količina Kod upisa količine artikla se u dokumentima vrši kontrola da je upisana količina cjelobrojni umnožak kontrolne količine. Npr.
* Ako je kontrolna količina jednaka 1, u dokumentima je moguće upisati samo 1, 2, 3… 9, 10 itd. ali nije moguće upisati npr 0.5.
* Ako je kontrolna količina 12 u dokumentima je moguće upisati samo 12, 24, 36…
* Ako je kontrolan količina 0.25 u dokumentima je moguće upisati samo 0.25 0.50, 0.75 1 1.25 itd.
JM nabave/prodaje Jedinica mjere u kojoj se radi nabava odnosno prodaja artikla.
Faktor konverzije u JM zalihe Faktor konverzije kojim se računa količina kojim se ažurira zaliha artikla na skladištu množenjem upisane količina kod nabave (primke) odnosno prodaje (računi)
Oznake
Opis Dodatni opis artikla koji će se ispisati na dokumentim kao što su računi.

Varijacije

Ukoliko je u Postavke tvrtke tako zadano, artiki mogu imati varijacije..

Zalihe se vode na artiklu ili na pojedinačnim varijacijama, već prema tomu da li je označen podatak Zalihe u kartici ~OSNOVNO~. Ovaj podatak se ne može mijenjati ukoliko postoji zaliha na artikli ili na bilo kojoj varijaciji i na bilo kojem odjelu (skladištu). Potrebno je prije promjene zalihe u svim odjelima svesti na nulu.

Podatak U prodaji omogućuje upis (prodaju) artikla u računima.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.