Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna | Članovi

eGlas (elektronsko glasovanje)

Poslovno rješenje eGlas čini kombinacija opreme za glasovanje i programa [ Sastanci ].
Sustav je potpuno integriran sa modulima Članovi i Političke stranke i pogodan je za sva tijela sa više članova koja trebaju provesti glasovanje.

Oprema za glasovanje

Sustav fizički čini:

  • Upravljačko računalo kojim se vodi sastanak, upravlja postupkom glasovanja i ustanovljavanja kvoruma.
  • Bazna stanica koja je povezana na prijenosno upravljačko računalo-
  • Uređaji (bežičnih tipkovnica) za glasovanje koje šifriranim kanalima komuniciraju sa baznom stanicom.
  • Semafori za javni prikaz tijeka sastanka i rezultata glasovanja, kvoruma i sl.
  • Usmjerivač povezuje gornje elemente sustava na internet


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.