Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:entities [31/08/2019 07:17]
Zoran Spoja
hr:brix:entities [20/09/2019 15:45]
Zoran Spoja
Redak 6: Redak 6:
  
 Za potrebe raznih automatskih obrada, pravne osobe svrstamo po sljedećim vrstama: Za potrebe raznih automatskih obrada, pravne osobe svrstamo po sljedećim vrstama:
-  * Pravna osoba - tvrtke, obrti, udruge, političke stranke... 
   * Banka   * Banka
   * Kartična kuća - tvrtke koje izdaju POS aparate za kartičnu naplatu debitnim i kreditnim karticama.   * Kartična kuća - tvrtke koje izdaju POS aparate za kartičnu naplatu debitnim i kreditnim karticama.
-  * Virtualni - koristi se u situacijama kao npr za izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima kao naziv, adresa i sl.+  ​* Pravna osoba - tvrtke, obrti, udruge, političke stranke... 
 +  ​* Virtualni ​partner ​- koristi se u situacijama kao npr za izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima kao naziv, adresa i sl. 
 + 
 +{{page>​hr:​brix:​partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}}


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.