Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Početna | Članovi

Slanje email poruka

U sustavu Brix postoje dva načina slanja email poruka:

  • Pojedinačno - email poruke pojedinačnih dokumenata, izvještaja i slično iz dijaloga za ispis.
  • Grupno - slanje email poruke nizu označenih osoba iz popisa (npr. članovima).

Pojedinačno

Pojedinačno slanje email poruka ostvareno je u dijalogu za ispis dokumenta i izvještaja.

Grupno

Odabir grupe osoba kojima se šalje email moguće je na dva načina:

  • Slanje svim članovima - email poruka se šalje svim članovima prema odabranom odjelu i uvjetima zadanim u filteru bez obzira da li su članovi vidljivi u listi članova ili nisu. Slanje se pokreće tipkom [EMAIL SVIMA].
  • Slanje označenim ćlanovima - email poruka se šalje samo članovima koji su označeni i vidljivi u listi. Ukoliko se promjeni lista (npr. prelsakom na sljedeću stranicu članova), prethodno označenim članovima se neće poslati email poruka. Po označavanju članova treba odmah poslati poruku tipkom [EMAIL OZNAČENIMA] koja se prikazuje samo ako je označen jedan ili više članova. U naslovu popisa je omogućeno označavanje svih prikazanih članova (čalnovi koji nisu vidljivi u obrascu neće biit označeni.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.