Korisnički alati

Site alati


hr:brix:e-racun
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:e-racun [19/09/2019 09:31]
Zoran Spoja [Elektronsko potpisivanje i slanje računa]
hr:brix:e-racun [20/09/2019 15:39]
Zoran Spoja
Redak 8: Redak 8:
 Za elektronsko potpisivanje i dostavu računa, Brix koristi servis [[https://www.moj-eracun.hr|Moj eRačun]]. Za elektronsko potpisivanje i dostavu računa, Brix koristi servis [[https://www.moj-eracun.hr|Moj eRačun]].
  
-Ukoliko želite omogućiti eRačun u okviru Brix-a trebate podršci MICRO PROCESS-a emailom (podrska@micro-process.hr) dostaviti //korisničko ime ili ID// i //zaporku// koju ste primili od servisa [[https://www.moj-eracun.hr|Moj eRačun]]. Zahtjev za korištenje te usluge pokrećete popunjavanjem ovog [[https://www.moj-eracun.hr/cms/prodajna-podrska/|obrasca]]. Nakon popunjavanja slijedite upute i na koncu ćete primiti //korisničko ime ili ID// i //zaporku//.+Ukoliko želite omogućiti eRačun u okviru Brix-a trebate podršci MICRO PROCESS-a emailom (podrska@micro-process.hr) dostaviti //korisničko ime ili ID// i //lozinku// koju ste primili od servisa [[https://www.moj-eracun.hr|Moj eRačun]]. Zahtjev za korištenje te usluge pokrećete popunjavanjem ovog [[https://www.moj-eracun.hr/cms/prodajna-podrska/|obrasca]]. Nakon popunjavanja slijedite upute i na koncu ćete primiti //korisničko ime ili ID// i //zaporku//.
  
-Svakako proučite [[https://www.moj-eracun.hr/cms/podrska-novi-korisnici/|Vodič za korisnike]] i pročitajte [[https://www.moj-eracun.hr/cms/ucestala-pitanja/|Učestala pitanja]]+Svakako proučite [[https://www.moj-eracun.hr/cms/podrska-novi-korisnici/|Vodič za korisnike]] i pročitajte [[https://www.moj-eracun.hr/cms/ucestala-pitanja/|Učestala pitanja]].
  
-Ukoliko kod slanje računa na elektronsko potpisivanje primite greškugrešku trebate prvo prijaviti [[https://www.moj-eracun.hr/cms/tehnicka-podrska/|ovdje]] uz napomenu da korisite programsko rješenje MICRO PROCESS. Primljeni odgovor sa podacima o broju računa prosljedite na podrska@micro-process.hr.+Ukoliko Vaš kupac nije primio račun, provjerite status računa na [[https://www.moj-eracun.hr/hr/home/login|portalu Moje eRačun]]((Korisničko ime i lozinka koju ste primili od servisa Moj eRačun)) i u slučaju neke greške, prijaviti [[https://www.moj-eracun.hr/cms/tehnicka-podrska/|ovdje]].
  
 +Ukoliko kod slanje računa na elektronsko potpisivanje primite grešku, grešku trebate prvo prijaviti [[https://www.moj-eracun.hr/cms/tehnicka-podrska/|ovdje]] uz napomenu da korisite programsko rješenje MICRO PROCESS. Primljeni odgovor sa podacima o broju računa prosljedite na podrska@micro-process.hr.
  
 +{{page>hr:brix:partneri_pravne_osobe_obveznici_javne_nabave}}
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/e-racun.txt · Zadnja izmjena: 20/09/2019 15:39 od Zoran Spoja