Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:dms_groups [21/11/2018 10:02]
Zoran Spoja stvoreno
hr:brix:dms_groups [28/03/2019 15:13]
Zoran Spoja
Redak 1: Redak 1:
 [[hr:​brix:​]] | [[hr:​brix:​modul:​dms]] [[hr:​brix:​]] | [[hr:​brix:​modul:​dms]]
 ====== DMS grupe ====== ====== DMS grupe ======
 +
 +Svakom dokumentu u [[hr:​brix:​dms]] moguće je, između ostaloga, zadati "DMS Grupa" za razinu pristupa i/ili razinu ažuriranja.
 +
 +U obrascu [[hr:​brix:​users]] se za svakog korisnika zadaju DMS grupe kojima pripada i time odobriti pristup dokumentima u [[hr:​brix:​dms]].
 +
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.