Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Brix | Arhiva dokumenata (DMS)

DMS grupe

Svakom dokumentu u Arhiva dokumenata (DMS) moguće je, između ostaloga, zadati “DMS Grupa” za razinu pristupa i/ili razinu ažuriranja.

U obrascu Korisnici se za svakog korisnika zadaju DMS grupe kojima pripada i time odobriti pristup dokumentima u Arhiva dokumenata (DMS).Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.