Korisnički alati

Site alati


hr:brix:departments

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:departments [21/11/2019 15:27]
Zoran Spoja [Podaci]
hr:brix:departments [06/05/2020 08:08] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 11: Redak 11:
 Odjeli se u načelu vežu izravno za tvrtku, ali u iznimnim situacijama moguće je da tvrtka ima hijerarhiju odjela, i tada se odjel veže za nadređeni odjel. Na ovaj način je moguće stvoriti složene organizacijske strukture kao npr. u nacionalnim organizacijama (npr. politička stranka) gdje je organizacija organizirana hijerarhijski od odjela u mjesnom odboru koji pripada općinskoj ili gradskoj organizaciji koja pripada županijskoj organizaciji koja pripada regionalnoj organizaciji itd. Odjeli se u načelu vežu izravno za tvrtku, ali u iznimnim situacijama moguće je da tvrtka ima hijerarhiju odjela, i tada se odjel veže za nadređeni odjel. Na ovaj način je moguće stvoriti složene organizacijske strukture kao npr. u nacionalnim organizacijama (npr. politička stranka) gdje je organizacija organizirana hijerarhijski od odjela u mjesnom odboru koji pripada općinskoj ili gradskoj organizaciji koja pripada županijskoj organizaciji koja pripada regionalnoj organizaciji itd.
  
-===== Podaci =====+Podaci odjela su raspoređeni u sljedećim karticama
  
-**~OSTALI PODACI~** +  [[hr:brix:departments:osnovno]] 
-  * **//Aktivno//** -  +  * [[hr:brix:departments:ostalo]] 
-  * **//Oznaka poslovnog prostora//** -  +  * [[hr:brix:departments:tijela]] 
-  * **//Odgovorna osoba//** -  +  * {{:hr:brix:settings.png?20}} [[hr:brix:departments:postavke]] - prikazuje se samo [[hr:brix:users|administratorima]] tvrtke.
-  * **//Datum zadnjeg dokumenta//** - Prikazuje se datum i vrijeme zadnje upisanog dokumenta u predmetnom odjelu. Ovaj se datum koristi za kontrolu slijednosti datuma dokumenata u odjelima (skladišta) gdje se materijalni dokumenti retroaktivno upisuju. Kad se inicijalno postavlja datum zadnjeg dokumenta onda se vrijeme treba biti najranije na //09:00// (zbog vremenskih zona). +
-  * **//Vrsta zalihe//** - Vrsta zalihe koja je pretežito uskladištena u odjelu. +
-  * **//Konto zalihe//** - Alternativno računovodstveno konto na kojoj se vodi vrijednost zalihe. Zadano konto zalihe je predefinirana za svaku vrstu zalihe. +
-  * **//Konto prihoda usluga//** - Alternativno računovodstveno konto na kojoj se vode prihodi od prodaje usluga. +
-  * **//Likvidator URA//** -  +
-  * **//Likvidator IRA//** -  +
-  * **//{Ima članove}//** Podatak se prikazuje u odjelima udruga i političkih stranaka. Omogućuje pridruživanje [[hr:brix:members|člana]] odjelu. Npr. podružnice političkih stranaka imaju članova ali ne i županijska ili regionalna organizacija jer su to organizacijske jedinice kojima pripadaju podružnice. **Izuzetno je važno** da taj podatak nije postavljen odjelima koji su hijerahijski iznad najniže razine. +
-  * **//{Lista email adresa}//** - Također se koristi za udruge u političke stranke koje imaju online obrazac za upis članova. Kod online upisa člana se svima na ovoj listi šalje informacija ovo novo upisanoj online pristupnici.+
  
- 
- 
- 
- 
-===== Postavke ===== 
-Ikonom {{:hr:brix:settings.png?20}} se [[hr:brix:users|administratorima]] prikazuje kartica sa [[hr:brix:departments:settings|postavkama odjela]]. 
hr/brix/departments.1574346422.txt.gz · Zadnja izmjena: 21/11/2019 15:27 od Zoran Spoja