Korisnički alati

Site alati


hr:brix:daily_bills
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:daily_bills [21/04/2020 13:26]
Zoran Spoja
hr:brix:daily_bills [26/05/2021 09:05] (trenutno)
Zoran Spoja [Izrada/ispis R1/R2 računa]
Redak 3: Redak 3:
 ====== Dnevni prometi ====== ====== Dnevni prometi ======
  
-U ovom se obrascu prikazuje lista **dnevnih prometa**. Svaki **pojedinačni dnevni promet** predstavlja **zbroj svih pojedinačnih "malih" //POS računa//** izdanih na fiskalnom uređaju (vaga //SunMicro Fiscal// ili registar blagajna //micra Dt//) tijekom jednog radnog dana.+U ovom se obrascu prikazuje lista **dnevnih prometa**. Svaki **pojedinačni dnevni promet** predstavlja **zbroj svih pojedinačnih "malih" //[[hr:brix:daily_bills:pos|POS računa]]//** tijekom jednog radnog dana.
  
-Odabirom jednog dnevnog prometa (klikom na redak dnevnog prometa) se prikazuje prozor sa popisom izdanih računa za odabrani datum. U tom prozoru se može pozvati ispis dnevnog prometa. Ukoliko se vode zalihe u odjelu, iznad liste je tipka //[ZAKLJUČI]// kojim se pokreće postupak kontrole i razduživanja zalihe te zaključak dnevnog prometa.+Ovdje se evidentiraju //POS računi// izdani na vagama //SunMicro Fiscal// ili putem programa za izdavanje //[[hr:brix:daily_bills:pos|POS računa]]// na računalu, tabletu i mobilnom telefonu.
  
-Odabirom pojedinačnog računa vidljivi su podaci odabranog računa. U prozoru koji prikazuje pojedinačni račun mogućje dodati kupca i ispisati fakturu na A4 formatuTakođer je, ikonom {{:hr:brix:clipboard-text-outline.png?20&direct}} u gornjem desnom kutu, moguć ispis prijepisa POS računa.+Odabirom jednog dnevnog prometa prikazat će se popis izdanih POS računa za odabrani datum. U tom prozoru se možpozvati ispis dnevnog prometaUkoliko se vode zalihe u odjelu, iznad liste je vidljiva tipka //[ZAKLJUČI]// kojim se pokreće postupak **[[hr:brix:daily_bills:zakljucak]]**.
  
 +Odabirom pojedinačnog računa su vidljivi detalji računa gdje je moguće dodati kupca i ispisati fakturu na A4 formatu. Ikonom {{:hr:brix:clipboard-text-outline.png?20&direct}} u gornjem desnom kutu se poziva ispis prijepisa POS računa.
  
-Zaključkom dnevnog prometa pokreće se razduživanje skladišta. Ovo vrijedi isklučivo za tvrtke koji Brix-u vode zalihe. Zaključivanje prometa u naplatnom uređaju (tzv. "Z izvještaj" na fiskalnoj vagi i registar blagajni) nepovezano je sa Brix-om i fiskalizacijom.+Zaključkom dnevnog prometa pokreće se razduživanje zaliha i izrade zborne uplate gotovine blagajni. Zaključivanje prometa na fiskalnog vagi (tzv. "Z izvještaj") nepovezano je sa Brix-om i fiskalizacijom.
  
-U gornjem desnom kutu ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča+Ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} (gornji desni kut) daje mogućnost ispisa sljedećih izvještaja:
   * **Dnevni promet** - financijska rekapitulacija prodaje po načinima plaćanja i operaterima i obračunatih poreza za pojedinačni dan   * **Dnevni promet** - financijska rekapitulacija prodaje po načinima plaćanja i operaterima i obračunatih poreza za pojedinačni dan
   * **Financijski izvještaj** - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje   * **Financijski izvještaj** - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje
   * **[[hr:brix:invoices:Knjiga prometa(KPR)]]**   * **[[hr:brix:invoices:Knjiga prometa(KPR)]]**
-  * **Knjiga ppopisa robe(KP)** - Ovaj izvještaj će bit potpunu ukoliko se upisuju primke robe u [[hr:brix:maloprodaja|Brix modulu maloprodaja]].+  * **Knjiga popisa robe(KP)** - Ovaj izvještaj će bit potpunu ukoliko se upisuju primke robe u [[hr:brix:maloprodaja|Brix modulu maloprodaja]]. 
 +  * **[[hr:brix:invoices:Obrazac PO-SD]]**
   * **Dnevni prometi** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju   * **Dnevni prometi** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju
-  * **Prodaja roba/usluga** - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju+  * **[[hr:brix:invoices:Prodaja roba/usluga]]**
   * **Izvoz (CSV)** -    * **Izvoz (CSV)** - 
   * **Računi** - ispis "kontrolne trake" malih računa izdanih na naplatnim uređajima.   * **Računi** - ispis "kontrolne trake" malih računa izdanih na naplatnim uređajima.
Redak 24: Redak 26:
 ===== Izrada/ispis R1/R2 računa ===== ===== Izrada/ispis R1/R2 računa =====
  
-Na osnovi računa izdanog na naplatnom uređaju (registar blagajna [[hr:erb:Micra Dt]], [[hr:vage:Fiskalna vaga SunMicro Fiscal]]moguće je ispisati R1/R2 račun tako da se u pojedinačnom računu upiše kupca (partnera). Po upisu kupca i spremanja prikazat će se ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} kojom se poziva ispis R1/R2 računa na A4 formatu.+Na osnovi računa izdanog na naplatnom uređaju [[hr:vage:Fiskalna vaga SunMicro Fiscal]] moguće je ispisati R1 račun tako da se u pojedinačnom računu upiše kupca (partnera). Po upisu kupca i spremanja prikazat će se ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} kojom se poziva ispis R1 računa u PDF formatu. 
 + 
 +U računu je moguće dodati opis u svakoj stavci tako da se odabere stavka i doda opis za tu stavku. 
 + 
 +1. Otvoriti obrazac Dnevni prometi 
 +2. Odaberi datum u kojoj se nalazi račun vage 
 +3. Odaberi račun u kojoj treba dodati opis stavke (npr. LLOG) 
 +4. Upiši i spremi opis
  
 **Napomena:** Pojedinačni računi su vidljivi ulaskom u pojedini dnevni promet. **Napomena:** Pojedinačni računi su vidljivi ulaskom u pojedini dnevni promet.
  
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/daily_bills.1587468419.txt.gz · Zadnja izmjena: 21/04/2020 13:26 od Zoran Spoja