Korisnički alati

Site alati


hr:brix:daily_bills
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:brix:daily_bills [06/11/2019 10:34]
Zoran Spoja [Dnevni prometi]
hr:brix:daily_bills [21/04/2020 13:26] (trenutno)
Zoran Spoja
Redak 1: Redak 1:
-[[hr:brix:start|Početna]] **|** [[hr:brix:Veleprodaja]] **|** [[hr:brix:Maloprodaja]]\\ +[[hr:brix:start|Početna]] **|** [[hr:brix:Veleprodaja]] **|** [[hr:brix:Maloprodaja]] **|** [[hr:brix:sunmicro]] **|** [[hr:brix:micradt]]\\ 
-Izbornik > //Dnevno//+Izbornik > //Pregledi//
 ====== Dnevni prometi ====== ====== Dnevni prometi ======
  
-Odabirom jednog dnevnog prometa (klikom na redak dnevnog prometa) se prikazuje prozor sa popisom računa na odabrani datum. U tom prozoru se može pozvati ispis dnevnog prometa. Ukoliko se vode zalihe u odjelu, iznad liste je tipka //[ZAKLJUČI]// kojim se pokreće postupak kontrole i razduživanja zalihe te zaključak dnevnog prometa.+U ovom se obrascu prikazuje lista **dnevnih prometa**. Svaki **pojedinačni dnevni promet** predstavlja **zbroj svih pojedinačnih "malih" //POS računa//** izdanih na fiskalnom uređaju (vaga //SunMicro Fiscal// ili registar blagajna //micra Dt//) tijekom jednog radnog dana.
  
-Odabirom pojedinačnog računa vidljivi su podaci odabranog računa. U prozoru koji prikazuje pojedinačni račun mogućje dodati kupca i ispis računa na formatu fakture na A4 listuTakođer je moguć ispis prijepisa računa.+Odabirom jednog dnevnog prometa (klikom na redak dnevnog prometa) se prikazuje prozor sa popisom izdanih računa za odabrani datum. U tom prozoru se možpozvati ispis dnevnog prometaUkoliko se vode zalihe u odjelu, iznad liste je tipka //[ZAKLJUČI]// kojim se pokreće postupak kontrole i razduživanja zalihe te zaključak dnevnog prometa.
  
-Zaključivanje prometa u naplatnom uređaju (tzv. "Z izvještaj" na fiskalnoj vagi i registar blagajni) nepovezano je sa Brix-om i fiskalizacijom.+Odabirom pojedinačnog računa vidljivi su podaci odabranog računa. U prozoru koji prikazuje pojedinačni račun moguće je dodati kupca i ispisati fakturu na A4 formatu. Također je, ikonom {{:hr:brix:clipboard-text-outline.png?20&direct}} u gornjem desnom kutu, moguć ispis prijepisa POS računa. 
 + 
 + 
 +Zaključkom dnevnog prometa pokreće se razduživanje skladišta. Ovo vrijedi isklučivo za tvrtke koji u Brix-u vode zalihe. Zaključivanje prometa u naplatnom uređaju (tzv. "Z izvještaj" na fiskalnoj vagi i registar blagajni) nepovezano je sa Brix-om i fiskalizacijom.
  
 U gornjem desnom kutu ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:  U gornjem desnom kutu ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča: 
   * **Dnevni promet** - financijska rekapitulacija prodaje po načinima plaćanja i operaterima i obračunatih poreza za pojedinačni dan   * **Dnevni promet** - financijska rekapitulacija prodaje po načinima plaćanja i operaterima i obračunatih poreza za pojedinačni dan
   * **Financijski izvještaj** - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje   * **Financijski izvještaj** - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje
-  * **Knjiga prometa(KPR)**+  * **[[hr:brix:invoices:Knjiga prometa(KPR)]]** 
 +  * **Knjiga ppopisa robe(KP)** - Ovaj izvještaj će bit potpunu ukoliko se upisuju primke robe u [[hr:brix:maloprodaja|Brix modulu maloprodaja]].
   * **Dnevni prometi** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju   * **Dnevni prometi** - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju
   * **Prodaja roba/usluga** - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju   * **Prodaja roba/usluga** - količinska i financijski rekapitulacija prodanih roba i usluga u razdoblju
-  * <del>**POS računi** - ispis pojedinačnih "malih" računa izdanih na naplatnim uređajima</del>+  * **Izvoz (CSV)** -  
 +  * **Računi** - ispis "kontrolne trakemalih računa izdanih na naplatnim uređajima.
  
-===== Izrada R1 računa =====+===== Izrada/ispis R1/R2 računa =====
  
-Na osnovi računa izdanog na naplatnom uređaju (registar blagajna [[hr:erb:Micra Dt]], [[hr:vage:Fiskalna vaga SunMicro Fiscal]]) moguće je izdati R1 račun tako da u pojedinačnom računu upiše kupca (partnera). Po upisu kupaca i spremanja prikazat će se ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} kojom se poziva ispis računa.+Na osnovi računa izdanog na naplatnom uređaju (registar blagajna [[hr:erb:Micra Dt]], [[hr:vage:Fiskalna vaga SunMicro Fiscal]]) moguće je ispisati R1/R2 račun tako da se u pojedinačnom računu upiše kupca (partnera). Po upisu kupca i spremanja prikazat će se ikona {{:hr:brix:file-document-outline-inverted.png?direct&20|}} kojom se poziva ispis R1/R2 računa na A4 formatu.
  
 **Napomena:** Pojedinačni računi su vidljivi ulaskom u pojedini dnevni promet. **Napomena:** Pojedinačni računi su vidljivi ulaskom u pojedini dnevni promet.
  
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/daily_bills.1573032844.txt.gz · Zadnja izmjena: 06/11/2019 10:34 od Zoran Spoja