Korisnički alati

Site alati


hr:brix:companies:settings
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Tvrtke

~POSTAVKE TVRTKE~

U postavkama tvrtke se podešavaju temeljne odrednice koji moderiraju ponašanje sustava te podaci koji su bitni za ispravan rad sustava u cjelini. Postavke je poželjno postaviti kod uvođenje i naknadno treba izbjegavati promjene postavke zbog mogućnosti poremećaja u podacima.

Prikazuju se samo postavke za Brix module koja tvrka koristi. U sljedećoj tablici je pregled svih postavki.

Postavka Naziv Opis
BL_COMM Zajednička blagajna Omogućuje istovremeni rad više blagajnika u jednoj blagajni. Ukoliko nije postavljeno, u jednoj blagajni može bit aktivan samo jedan blagajnik. Drugi blagajnik može raditi u predmetnoj blagajni tek kada trenutni blagajnik “zaključi” blagajnu.
DAT_FORM Format prikaza datuma (DD.MM.YYYY)
EP_PASS
EP_TYPE
EP_URL
EP_USER
G_BAR Koristi se barcode.
G_CURR Currency code
G_DECIMAL Karakter za decimalnu točku
G_FIS Tvrtka fiskalizira račune
G_JEDN Vodi se jednostavno knjigovodstvo
G_KALO Tvrtka koristi se kalo
G_LEV1
G_LEV2
G_LEV3
G_LEV4
G_MTP Vođenje bilance po profitnim jedinicama/mjestima troška
G_PDVOBR Obračunsko razdoblje PDV-a (mjeseci) Ukoliko je tvrtka u sustavu PDV-a ovdje treba obavezno biti upisan podatak o obračunskom razdoblju PDV-a za tvrtku u mjesecima.
Npr. upisuje se 1 ukoliko se mjesečno obračunava PDV, 3 ukoliko je obračun kvartalni.
Ukoliko je upisano 0, PDV se neće obračunati u fakturama i drugdje.
G_PDVSCH Način obračuna PDV-a N: Nije u sustav PDV-a, C: Naplaćena realizacija, S: Obračunata realizacija
G_POVNAK Koristi se povratna naknada
G_RBTGRP Koriste se rabatne grupe
G_RETRO
G_SIFP Koristi se šifra partnera
G_THOUSAND Separator tisućica
G_TIP Tip tvrtke
G_VAR Koriste se varijacije artikala
G_ZAMART Tvrtka koristi zamjenske artikle
IRA_PDV Prikaz stupca za PDV
PNB_KBR Poziv na broj: sa kontrolnim brojem
PNB_VD Poziv na broj: sa vrstom dokumenta


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/companies/settings.txt · Zadnja izmjena: 22/07/2021 18:06 od Zoran Spoja