Korisnički alati

Site alati


hr:brix:companies:osnovno
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Tvrtke

~OSNOVNO~

Podaci koja se upisuju:

 • {Naziv osobe} - Ikonom olovke se otvara obrazac za ažuririanje temeljnih podataka o tvrtci
 • {Aktivan}
 • {ID} - Jedinstveni identifikator tvrtke u sustavu Brix-a. Automatski se dodjeluje kod upisa nove tvrtke.
 • {Ključ} - Jedinstveni ključ tvrtke za posebne namjene pristupa podacima tvrtke
 • {Knjigovođa} - Računovodstvena/knjigovodstvena tvrka koja vodi tvrtku. Ako tvrtka ima vlastito knjigovodstvo onda tu upisuje vlastitu tvrtku.
 • {Porezni zastupnik} - Porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije i koji na području Republike Hrvatske obavljaju isporuke dobara i usluga, čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj (osim ako PDV plaća hrvatski primatelj dobara ili usluga) postaju hrvatski porezni obveznici te moraju imenovati poreznog zastupnika. Porezni zastupnik mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV-a te obavljanja svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a. PDV ID broj za obveznike koji imaju sjedište izvan EU (07.06.2013)
 • {Kontni plan} - Kontni plan po kojem se tvrtka knjiži. Nude se kontni planovi knjigovodstvene tvrtke upisane u podatak {Knjigovođa}.
 • {Lokalni jezik}
 • {valuta}
 • {Cjenik} - Zadani cjenik roba/usluge. Opis postupka određivanja cijene.
 • {Tečajna lista} - Odabir banke po čijem se srednjem tečaju rade sve računovodstvene konverzije deviznih dokumenat, svođenje na srednji tečaj, obračun tečajnih razlika i sl. Strogo preporučujemo odabir Hrvatske narodne banke jer se tečajnica HNB-a dnevno redovno automatski učitava.
 • {Vrste sati} - Šifarnik vrste sati koji se koristi za Evidencija radnog vremena i obračun plaća.
 • {Porezna ispostava} -
 • {Početak fiskalne godine} - Datum početka aktualne fiskalne godine. Datum se ažurira zaključkom poslovne godine. Onemogućeno je računovodstveno knjiženje dokumenata Ulazni računi, Izvodi banke i Temeljnice sa datumom raniji od datum početka fiskalne godine. Ukoliko ovaj datum nije upisan, uopće nije moguće računovodstveno knjiženje dokumenata.
 • {Početak PDV razdoblja} - Datum početka tekućeg obračunskog razdoblja PDV-a. U pravilu treba biti prvi dan u mjesecu. Ukoliko ovaj datum nije upisan, u Ulazni računi, Izvodi banke i Temeljnice nije moguće upisivanje stavaka knjiženja.
 • {Potpis za email}


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/companies/osnovno.txt · Zadnja izmjena: 13/05/2021 11:29 od Zoran Spoja