Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:alarms [19/09/2019 11:31] (trenutno)
Zoran Spoja stvoreno
Redak 1: Redak 1:
 +====== Alarmi ======
 +
 +U obrascu //Alarmi// se upisujue vremena mjerenja na košnici i razine alarma za pojedine mjerene veličine.
 +
 +Vremena mjerenja se upisuju u obliku //HH:MM//. Npr //​16:​30//​.\\
 +Upisano vrijeme se potvrđuje tipkom //<​ENTER>//​.\\
 +Brisanje ranije upisanog vremena vrši se klikom prikazani X desno od vremena.
 +
 +Aktiviranje alarma na pojedinoj mjerenoj veličini vrši se označavanjem polja {{:​hr:​brix:​checkboxf.png?​40&​direct}} {{:​hr:​brix:​checkboxt.png?​40&​direct}} ispred mjerene veličine.
 +
 +Alarm može biti na nisku ili visoku razinu te na trend porasta odnosno pada između dva mjerenja.\\
 +Ukoliko kod mjerenja neka mjerena razina prijeđe zadane alarmne vrijednosti,​ Brix šalje email poruku sa podacima o alarmu.
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.