Korisnički alati

Site alati


hr:brix:alarms
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice.

Poveznica na ovu usporedbu

hr:brix:alarms [19/09/2019 11:31] (trenutno)
Zoran Spoja stvoreno
Redak 1: Redak 1:
 +====== Alarmi ======
 +
 +U obrascu //Alarmi// se upisujue vremena mjerenja na košnici i razine alarma za pojedine mjerene veličine.
 +
 +Vremena mjerenja se upisuju u obliku //HH:MM//. Npr //16:30//.\\
 +Upisano vrijeme se potvrđuje tipkom //<ENTER>//.\\
 +Brisanje ranije upisanog vremena vrši se klikom prikazani X desno od vremena.
 +
 +Aktiviranje alarma na pojedinoj mjerenoj veličini vrši se označavanjem polja {{:hr:brix:checkboxf.png?40&direct}} {{:hr:brix:checkboxt.png?40&direct}} ispred mjerene veličine.
 +
 +Alarm može biti na nisku ili visoku razinu te na trend porasta odnosno pada između dva mjerenja.\\
 +Ukoliko kod mjerenja neka mjerena razina prijeđe zadane alarmne vrijednosti, Brix šalje email poruku sa podacima o alarmu.
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/alarms.txt · Zadnja izmjena: 19/09/2019 11:31 od Zoran Spoja