Korisnički alati

Site alati


hr:brix:alarms
Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Alarmi

U obrascu Alarmi se upisujue vremena mjerenja na košnici i razine alarma za pojedine mjerene veličine.

Vremena mjerenja se upisuju u obliku HH:MM. Npr 16:30.
Upisano vrijeme se potvrđuje tipkom <ENTER>.
Brisanje ranije upisanog vremena vrši se klikom prikazani X desno od vremena.

Aktiviranje alarma na pojedinoj mjerenoj veličini vrši se označavanjem polja ispred mjerene veličine.

Alarm može biti na nisku ili visoku razinu te na trend porasta odnosno pada između dva mjerenja.
Ukoliko kod mjerenja neka mjerena razina prijeđe zadane alarmne vrijednosti, Brix šalje email poruku sa podacima o alarmu.Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.
hr/brix/alarms.txt · Zadnja izmjena: 19/09/2019 11:31 od Zoran Spoja

Stranični alati