Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
en:brix:partners [02/09/2019 10:56]
Zoran Spoja
en:brix:partners [02/09/2019 11:01]
Zoran Spoja [Entering a new partner]
Redak 21: Redak 21:
 The procedure for entering a new partner: The procedure for entering a new partner:
   - First choose a partner type (Bank, Busness, Card company, Individual o Virtual).   - First choose a partner type (Bank, Busness, Card company, Individual o Virtual).
-  - Partially enter a few characters of the partners'​ name - wait a bit and then, if availablem ​choose an entity from the drop down list. +  - Partially enter a few characters of the partners'​ name - wait a bit and then, if available, ​choose an entity from the drop down list, save, add any neccessary additional data and save again
-  - If the partner is not in the dropdown list, use the {{:​hr:​brix:​plus.png?​direct&​20|}} icon to open a form and enter the new entity or individual save the data and exit back to the Partner form.+  - If the partner is not in the dropdown list, use the {{:​hr:​brix:​plus.png?​direct&​20|}} icon to open a form and enter the new entity or individualsave the data and exit back to the Partner form.
   - Enter any extra data in the Partner form and save   - Enter any extra data in the Partner form and save
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.