Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Novija izmjena
Starija izmjena
en:brix:companies [13/07/2019 11:42]
Zoran Spoja stvoreno
en:brix:companies [13/07/2019 11:52]
Zoran Spoja
Redak 2: Redak 2:
 Menu > //Code books// Menu > //Code books//
 ====== Companies ====== ====== Companies ======
 +Purpose: Maintenance of company data and settings
  
 This form has the following tabs: This form has the following tabs:
Redak 9: Redak 10:
   * [[en:​brix:​companies:​Fiscal]] - Onlyx for Croatian companies required to by law to issue fiscal invoices   * [[en:​brix:​companies:​Fiscal]] - Onlyx for Croatian companies required to by law to issue fiscal invoices
   * [[en:​brix:​companies:​iban]]   * [[en:​brix:​companies:​iban]]
-  * [[en:​brix:​companies:​dpo]] - Only compaies with access to the [[hr:​brix:​gdpr]] module+  * [[en:​brix:​companies:​dpo]] - Only compaies with access to the [[en:​brix:​gdpr]] module
   * {{:​hr:​brix:​settings.png?​20}} ([[en:​brix:​companies:​settings]]) - Visible only to [[en:​brix:​users]] with admin access to the company.   * {{:​hr:​brix:​settings.png?​20}} ([[en:​brix:​companies:​settings]]) - Visible only to [[en:​brix:​users]] with admin access to the company.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.