Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Zadnja izmjena Novije izmjene na obje strane
en:brix:companies [13/07/2019 11:42]
Zoran Spoja stvoreno
en:brix:companies [13/07/2019 11:42]
Zoran Spoja
Redak 9: Redak 9:
   * [[en:​brix:​companies:​Fiscal]] - Onlyx for Croatian companies required to by law to issue fiscal invoices   * [[en:​brix:​companies:​Fiscal]] - Onlyx for Croatian companies required to by law to issue fiscal invoices
   * [[en:​brix:​companies:​iban]]   * [[en:​brix:​companies:​iban]]
-  * [[en:​brix:​companies:​dpo]] - Only compaies with access to the [[hr:​brix:​gdpr]] module+  * [[en:​brix:​companies:​dpo]] - Only compaies with access to the [[en:​brix:​gdpr]] module
   * {{:​hr:​brix:​settings.png?​20}} ([[en:​brix:​companies:​settings]]) - Visible only to [[en:​brix:​users]] with admin access to the company.   * {{:​hr:​brix:​settings.png?​20}} ([[en:​brix:​companies:​settings]]) - Visible only to [[en:​brix:​users]] with admin access to the company.


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.